Søk om støtte fra Norsk Kulturfond

Mens kulturdepartementet arbeider med å finne løsninger på tapet av TONO-vederlag bør du som er TONO-medlem vurdere å søke på ordningene under Norsk Kulturfond. Tre av ordningene har søknadsfrist 2. desember.

 / 26/11/2020 /

Kulturminister Abid Q. Raja har på en pressekonferanse og på Stortingets nettsider i løpet av de siste syv dager gitt tydelig uttrykk for at det arbeides med å finne løsninger som kan bøte på det tap av TONO-vederlag norske opphavere og musikkforlag har lidd som følge av de smittevernbegrensende tiltakene relatert til Covid-19-pandemien. Men, det er også verdt å merke seg at det finnes ordninger å søke på, og som kan bety mye for TONO-medlemmer som trenger særskilt støtte for å kunne utøve sitt yrke som musikkskaper nå i en vanskelig tid.

NOPA: «Komponister innen alle sjangre oppfordres til å søke Norsk kulturfond!»

NOPA deler søknadstips
Norsk Kulturfond, som forvaltes av Kulturrådet, ble nemlig som et tillegg til stimuleringsordningen tilført ekstra midler for å yte støtte til norske opphavere. NOPA, en av de tre gruppeforeningene i TONO, har nå snakket med saksbehandlerne i Norsk Kulturfond, og deler i en artikkel på deres nettside gode tips for hvordan komponister og sangtekstforfattere kan finne den ordningen som kan passe hver enkelt, og hvordan man kan lykkes med søknaden.

Du finner en oversikt over de ulike ordningene og NOPAs søknadstips på deres nettsider. Besøk gjerne også Kulturrådets nettsider.