Søk på Fond for Lyd og Bilde

Kunne du ha trengt støtte til markedsføring av ny, norskprodusert musikk eller musikkvideoproduksjon? Da bør du søke om støtte fra Fond for Lyd og Bilde innen fristen 2. november kl 13.

 / 20/10/2021 /

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak, og midlene fordeles for å hjelpe rettighetshavere innen musikk, scene og film. Fondet er også en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopieringer av deres verker som gjøres til privat bruk.

Det er flere ulike tilskuddsordninger under Fond for lyd og bilde. Til fristen den 2. november kan det søkes om Markedsføring av musikkutgivelser samt musikkvideoproduksjon.

Her er det markedsføringstiltaket som er prosjektet man søker midler til. Den ferdig innspilte musikken må vedlegges søknaden. I tillegg til annonsering, PR-tiltak, promotering og så videre i forbindelse med musikkutgivelsen kan man også søke midler til å produsere en musikkvideo som et visuelt virkemiddel for å skape publisitet omkring en musikkutgivelse.

Musikken må også her vedlegges og i tillegg må man vise at dette er et samarbeid med en profesjonell filmskaper.
Moodboard eller storyboard fra filmskaper skal vedlegges søknaden og CV på både artist/musiker/gruppen/ensemblet + filmskaperen er obligatoriske vedlegg.

Du kan lese om Fond for Lyd og Bilde på Kulturrådets nettsider. Der finner du også søknadsskjema. Her er relevante direktelenker: