Søk tilskudd fra Musikkforleggerne før 1. desember 2022

Alle norske musikkforlag med forvaltningskontrakt med TONO kan søke Musikkforleggernes tilskuddsordninger. Neste søknadsfrist er 1. desember 2022.

 / 07/11/2022 /

Hvert år deler Musikkforleggerne ut stipendmidler gjennom sine tilskuddsordninger.

Pengene skal stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til beste for norske musikkforlag slik at de befester og styrker sin posisjon i kultur-Norge.

Alle norske musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO kan søke.

Musikkforleggerne har per 2022 fire tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. juni og 1. desember hvert år.

Du kan lese mer om disse, få søkeveiledning og søke her.

Musikkforleggerne, Norsk komponistforening og NOPA er TONOs tre gruppeforeninger. Deres drift og søknadsordninger finansieres delvis av TONOs kulturelle midler.

Du kan lese mer om kulturelle midler og de mange ulike ordningene gruppeforeningene her.