Søknadsfrister i mars

Tilskuddsordninger fra Komponistforeningen, Det Norske komponistfond og Music Norway har frister i mars.

 / 27/02/2023 /

En rekke tilskuddsordninger har søknadsfrister denne i løpet av mars, de fleste av dem i begynnelsen av måneden.

Flere av ordningene i listen under ligger under NOPA og Norsk komponistforening. Musikkforleggerne, Norsk komponistforening og NOPA er TONOs tre gruppeforeninger. Deres drift og søknadsordninger finansieres delvis av TONOs kulturelle midler. Du kan lese mer om kulturelle midler og de mange ulike ordningene gruppeforeningene her.

2. mars er det frist for å søke Det Norske Komponistfond. Fondet er opprettet med hjemmel i lov om avgift til Det norske komponistfond. Det er kun TONO som er omfattet av denne loven, og derfor årlig innbetaler to prosent av bruttoinntektene. Midlene i fondet kommer med andre ord fra TONO.

Under ser du en liste over ordninger som har søknadsfrister i mars.

1. mars

2. mars

15. mars

31. mars