Foto: Kristian Dugstad / TONO

Sommerhilsen fra adm.direktør 2024

TONOs adm.direktør Karl Vestli ønsker TONOs medlemmer og kunder en riktig god sommer.

 / 26/06/2024 /

På TONO-kontoret går vi inn i en rolig sommermåned og legger et begivenhetsrikt halvår bak oss.

Det er mye som skjer hos og rundt oss i disse dager. Vi har hatt to store utbetalinger til medlemmene hittil i år, samtidig som vi legger ned en stor innsats for å sørge for rimelige lisensvilkår innenfor strømming, konserter og kringkasting.

Selv om musikken skaper store verdier for brukerne, er det ikke alltid like lett å skape forståelse for at opphaverne skal ha et rimelig vederlag for bruken. Mange av dere har sett og lest medieoppslag om dette de siste månedene.

I juni ble det avholdt årsmøte i TONO. Her ble det ikke flertall for styrets forslag til ny avregningsmodell. Det gjør at både styret og administrasjonen nå arbeider for at vi så raskt som mulig skal svare ut de innspillene som kom i møtet, og invitere til et ekstra ordinært årsmøte om kort tid.

På vegne av alle oss i TONO ønsker jeg dere en riktig god sommer!