Sommerhilsen fra adm.direktør

Her er årets sommerhilsen fra TONOs adm.direktør Cato Strøm.

 / 02/07/2021 /

Når Norge nå går inn i den aller mest typiske sommermåneden ser vi i TONO med glede på at covid-19 på enkelte områder slipper taket, og at en del av våre medlemmer endelige kan begynne å holde konserter igjen. Smittevernbegrensninger er det fortsatt, men det lysner. Ingenting gleder oss mer enn å se at vi får inn flere konsertrapporter. Ikke desto mindre ser vi allerede nå, og som tidligere gitt uttrykk for, at 2021 blir et like økonomisk krevende år for både TONOs medlemmer og virksomheten TONO.

Digital rapporteringstjeneste for konsertarrangører

I tiden fremover vil vi se at stadig flere av disse konsertrapportene vil komme digitalt. Vi er nemlig så smått i gang med en myklansering av en digital tjeneste for konsertarrangører. Vi lanserte en digital rapporteringstjeneste for menigheter tidligere i vår, og er foreløpig bare i pilotfasen når det gjelder konsertarrangørene. Men løsningen er underveis, og utover høsten vil stadig flere konsertarrangører bli invitert inn i et nytt digitalt grensesnitt som gjør det enklere og raskere å søke TONO-tillatelse, og enklere å rapportere til TONO, enn før. Dette er et tydelig uttrykk for TONOs nåværende strategi om digital transformasjon.

Ny lov regulerer kollektive forvaltningsselskaper

Den 1. juli trer loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett i kraft. Loven har vært ventet siden EU vedtok det såkalte Collective Rights Management (CRM)-direktivet i 2014. Direktivet setter en felles standard for alle europeiske kollektive forvaltningsselskaper, og sikrer rettighetshaverne eierskap, innflytelse og innsyn.  TONO er et samvirke og drives i samsvar med moderne selskapslovgivning. Organisasjonen eies og styres av rettighetshaverne, og er allerede godt tilpasset lovens krav. Vi vil passe nøye på at TONO drives i samsvar med loven inn i fremtiden.

Vi har gjennom de siste par årene gitt våre innspill til Kulturdepartementet og Stortinget mens de har arbeidet med å skrive loven. Vi er glade for å se at de aller fleste av våre innspill har blitt tatt til følge.

Digitalmarkedsdirektivet (DSM) – se til Danmark

Kulturdepartementet arbeider også med implementeringen av Digitalmarkedsdirektivet. Dette skal sikre sterkere harmonisering av opphavsrettslovgivningen på tvers av Europa. Noen vil huske at kunstnere over hele Europa mobiliserte, og jublet, da det ble vedtatt i EU i april 2019.  

Direktivets artikkel 17 fastslår at delingstjenester som Facebook m.m. foretar en overføring til allmennheten når de får tilgang til brukeropplastet innhold, eksempelvis musikk. De plikter derfor å inngå lisensavtaler med selskaper som TONO og liknende. Vi har allerede sett resultater av dette. TONO har siden 2020 hatt avtaler med Facebook og flere har også kommet inn i folden.   

Når Kulturdepartementet nå arbeider med implementering av direktivet til norsk lovgivning har vi god tro på at de vil se hen til den nylig vedtatte implementeringen i Danmark. Der er det nå etablert lovgivning som har etablert klare spilleregler i markedet, og som sikrer bedre balanse mellom rettighetshaverne og delingstjenestene. Den danske kulturministeren var i september i fjor tidlig ute med å sende signaler til delingstjenestene at rettighetshavernes stilling, ikke bare for musikk, måtte komme styrket ut av den danske implementeringen av DSM-direktivet.

Utvikling av avregningsmodell for covid-19-statstøtte

TONO fikk tidligere i år TONO 30,5 millioner kroner i statsstøtte fra Kulturdepartementet. Pengene skal kompensere for TONO-medlemmers tap som følge av pålagte smittevernregler. Midlene skal ifølge departementet avregnes til våre norske medlemmer etter etablerte prinsipper. Et betydelig arbeid er nedlagt så langt og ulike modeller er vurdert med sikte på å finne en så rettferdig modell som mulig. Vi arbeider nå mot å utbetale den største delen av pengene i septemberavregningen.

TONO er på flyttefot

TONO var blant de første som flyttet inn i Galleri Oslo på Grønland i 1989. Beliggenheten er av de aller mest attraktive i Oslo hva gjelder forretningseiendommer, og de største eierne har lenge arbeidet med planer om riving og gjenoppbygging. Dette vil ta noen år og TONO har derfor solgt sine eierandeler og flytter 1. november inn i moderne lokaler i Møllergata 4, like ved Christiania Glassmagasin.

Jeg ønsker både medlemmer og kunder av TONO en riktig god sommer.