Polaris Digital Music Survey 2024:

Spotify forbi YouTube på musikkstrømming

Spotify fortsetter veksten i Norge, og er i 2024 for første gang en større tjeneste for musikkstrømming enn YouTube. 95 prosent av nordmenn strømmer nå musikk, og 63 prosent av dem betaler for musikkstrømming. Nordmenn har dermed størst betalingsvilje for musikk i hele Norden.

 / 27/06/2024 /

Funnene kommer fra The Polaris Digital Music Survey, en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av TONO og TONOs danske og finske søsterselskaper. Undersøkelsen har vært gjennomført sju ganger på ti år og kartlegger utviklingen i musikkvaner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Spotify fortsetter veksten i Norge, og er for første gang mer brukt enn YouTube for musikkstrømming. Faktisk er nesten 7 av 10 musikkstrømmende nordmenn Spotify-kunder. YouTube er den nest største musikkstrømmetjenesten, men har hatt en sterkt nedadgående trend over flere år. 6 av 10 musikkstrømmere, 61 prosent, bruker nå YouTube til musikkstrømming, en nedgang fra 73 prosent i 2020, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.  

Det er likevel verdt å merke seg at 11 prosent av de musikkstrømmende respondentene oppgir at de bruker YouTube Music, selskapets rendyrkede musikkstrømmetjeneste, som dermed er mer brukt enn både Apple Music (9 prosent), Soundcloud (7 prosent), Tidal (6 prosent) og Deezer (3 prosent).

Nordmenn konsumerer også musikk og musikkvideoer i kanaler som Facebook, Instagram og TikTok, og hver av dem brukes av 19 prosent av nordmenn.

95 prosent strømmer musikk – og betalingsviljen er størst i Norge

Andelen nordmenn som strømmer musikk har økt fra 91 til 95 prosent på to år, og i snitt hører nordmenn på musikk 3,7 timer om dagen. Her ligger nordmenn på nivå med resten av Norden. Men på ett område skiller nordmenn seg ut.

– Vi kan være stolte av at ingen i Norden har større betalingsvilje for musikk enn nordmenn. 6 av 10 norske musikkstrømmere har et betalt abonnement på Spotify eller en annen tjeneste, i motsetning til reklamebaserte abonnementer. Dette er både flere enn for to år siden, og til dels betydelig bedre enn i Norden for øvrig. Verst står det til i Finland, der bare 4 av 10 har valgt et betalt strømmeabonnement over et reklamebasert et, sier Martinsen.

Nordmenn på topp i filmstrømming i Norden

Ingen ser mer på film- og videostrømmetjenester enn nordmenn. 92 prosent av oss bruker en slik tjeneste, og vi er også soleklart de mest ivrige brukerne av kommersielle strømmetjenester til forskjell fra de tradisjonelle offentlige kringkasterne.

– Nordmenn bruker i gjennomsnitt nesten fire timer per dag på film- og TV-strømming. Det er desidert mest i Norden, sier Martinsen.

Netflix er den soleklart mest brukte film- og TV-strømmetjenesten i Norge, selv om den brukes av 52 prosent av nordmenn nå mot 57 prosent i 2022.  De nest mest brukte tjenestene er Disney + og HBO, som begge brukes av 27 prosent av nordmenn.

Om The Polaris Digital Music Survey

Polaris Digital Music Survey har vært gjennomført syv ganger: i 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 og 2024. Bak undersøkelsen står de nordiske opphavsrettsorganisasjonene TONO (Norge), Koda (Danmark) og Teosto (Finland). Undersøkelsen har siden 2015 vært gjennomført av markedsanalyseselskapet YouGov. Totalt 4 000 intervjuer er gjort i Sverige, Finland, Danmark og Norge i perioden 8. – 22. mai 2024.  Respondentene utgjør et representativt utvalg av befolkningen i hvert av de fire landene, i alderen 12-65 år.

Se undersøkelsen her

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 42 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2023 for 997,9 millioner kroner.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen@tono.no; Tlf. +47 909 65 254