Stemmerett i TONO? Husk digitalt infomøte 7. juni 

Vi minner om at alle som har stemmerett i samvirket TONO SA er invitert til et informasjonsmøte 7. juni kl 14. Møtet er et formøte til årsmøtet 11. juni.

 / 06/06/2024 /

Hvis du har stemmerett i samvirket TONO SA mottok du 28. mai en invitasjon på e-post til TONOs årsmøte 11. juni. Her var det også informasjon om at TONO avholder et informasjonsmøte i forkant, den 7. juni kl 14-16.

Infomøtet avholdes fordi TONOs styre og administrasjon ønsker å gi rikelig med informasjon til medlemmene i forbindelse med TONOs nye konserttariff og nye avregningsmodell, i tillegg til den informasjonen som ble sendt ut med årsmøtepapirene.

I møtet vil adm. dir Karl Vestli, styreleder Jørgen Karlstrøm, avregningssjef Elin Heer og markedsdirektør Tommy Tangløkken delta og redegjøre for endringene. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål, som vil bli lest opp og besvart i møtet.

Som vi skrev i invitasjonen til årsmøtet oppfordrer vi alle som vil delta på TONOs årsmøte om å delta også på det digitale informasjonsmøtet.

Link til det digitale informasjonsmøtet finner du i invitasjonen du fikk til TONOs årsmøte 28. mai.

Ta kontakt med Helene Rognøy dersom du har spørsmål på helene.rognoy@tono.no.