Sterk vekst for musikkbransjen

Musikkbransjen økte omsetningen med 12 prosent i 2016, og omsatte samlet sett for 4,4 milliarder kroner. Av dette utgjorde de opphavsrettslige inntektene 976 millioner kroner.

 / 13/12/2017 /
Musikkbransjen økte omsetningen med 12 prosent i 2016, og omsatte samlet sett for 4,4 milliarder kroner. Av dette utgjorde de opphavsrettslige inntektene 976 millioner kroner.

Tirsdag ble «Kunst i tall»-rapporten for 2016 offentliggjort. Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll på vegne av Kulturrådet, og beskriver økonomien innen de fire kunstfeltene musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Les rapporten her

Konsertområdet størst
Omsetningen i musikkbransjen vokste med 12 prosent i 2016, forteller rapporten, noe som er den største prosentvise veksten fra et år til et annet siden rapporten første gang ble utarbeidet i 2012. Den største veksten i fjor kom fra konsertområdet, hvor den samlede omsetningen steg med 21 prosent og endte på ca 2,5 milliarder kroner. Dette gjør konsertmarkedet til det klart største feltet i musikkbransjen, og representerer litt over halvparten av totalinntektene. Veksten her var også større enn innen opphavsrettslige vederlagsinntekter og fra salg av musikk.

Opphavsrettslige vederlagsinntekter var i 2016 på det høyeste nivået siden 2012, og var i 2016 på totalt 976 millioner kroner, hvorav 76 millioner kom fra fremføring av norsk musikk utlandet. Veksten i vederlagsinntektene var i 2016 på 4 prosent fra 2015.

De samlede eksportinntektene for den norske musikkbransjen utgjorde 7 prosent av totalomsetningen.

CD-salget synker, streamingveksten flater ut
Omsetningen fra innspilt musikk var på samme nivå som 2013. CD-salget har siden 2012 hatt en årlig gjennomsnittlig omsetningsnedgang på 15 prosent, men var i 2016 på 25 prosent. Også salg av nedlastingsfiler synker, og endte i 2016 på 43 millioner kroner mot 125 millioner i 2012.  Omsetningen var vinyl er derimot hyggeligere lesning. Her økte salget i 2016 med 22 prosent. Streamingøkonomien er nå totalt dominerende. Her var omsetningen i 2016 på 757 millioner kroner, noe som tilsvarer 83 prosent av de samlede inntektene fra innspilt musikk. Veksten i streamingøkonomien har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst fra 2012 på 27 prosent. I 2016 flatet veksten noe ut med en vekst fra 2015 på 10 prosent.

Lavere inntekter enn Sverige og Danmark
Omsetningen i den norske musikkbransjen er lavere enn i våre skandinaviske naboland. I 2016 omsatte den norske musikkvransjen tilsvarende 850 kroner per innbygger, mens omsetningen i Danmark og Sverige var henholdsvis 1030 kroner og 980 kroner per innbygger. Sverige har høyere eksportinntekter enn Norge og Danmark, mens Danmark og Norge har høyere inntekter per innbygger i sine hjemmemarkeder.

Les rapporten her

Foto øverst: istock.com