TONO utbetaler 190 millioner kroner:

Største desemberutbetaling noensinne

TONO utbetaler i dag 190,1 millioner kroner til låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i den siste av årets fire hovedavregninger. Utbetalingen er nesten 50 millioner kroner høyere enn i den forrige rekordhøyde desemberutbetalingen for ett år siden.

 / 08/12/2023 /

Kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter skaper gevinster for både brukerne av musikk og for de som lager den. I dag utbetaler TONO penger til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i årets fjerde ordinære avregning. Det er den høyeste desemberutbetalingen noensinne.

– Av de 190,1 millioner kroner vi nå utbetaler til musikkskapere og musikkforlag i inn- og utland går 97,4 millioner kroner til TONOs medlemmer, mer enn 20 millioner kroner mer til medlemmene enn i desember 2022. Det er veldig hyggelig å kunne si at dette er den største desemberutbetalingen vi har foretatt noen gang, sier Karl Vestli, adm.dir i TONO.

Online, utlandet og NCB størst til TONOs medlemmer

Musikk- og filmstrømmetjenester utgjør det største utbetalingsområdet til TONOs medlemmer denne gang, med 44,7 millioner kroner. Dette inkluderer musikkstrømming i Norge, men også musikkstrømming i en rekke andre land ettersom TONO har avtaler med Spotify, Apple Music og så videre for strømming i disse landene.

Nest største utbetalingsområde til TONOs medlemmer er pengene vi mottar fra søsterselskaper i Danmark, Sverige, Storbritannia, USA, Japan og flere titalls andre land for bruk av vår musikk i andre land. Her stammer pengene fra radio- og TV-fremføringer, konserter, strømming, kino og så videre. Det går 18,7 millioner kroner i utlandsavregning til medlemmene våre.

Det tredje største utbetalingsområdet til TONOs medlemmer er for NCBs offline-avregninger, som bl.a. inkluderer synkroniseringsvederlag og fysiske utgivelser (LP, CD m.m.). Denne gangen går det ut 11,7 millioner til våre medlemmer for disse såkalte «mekaniske rettighetene», også kalt lydfestingsrettigheter.

Utvikling siste fem år

Det er gjerne litt ulike områder som er med i hver avregning, og med det som et lite forbehold kan du se en grafisk fremstilling av utbetalingene de siste fem år under. De røde søylene viser det totale utbetalingsbeløpet (til TONO-medlemmer + utbetalinger til utlandet), mens de sorte søylene viser utbetalingen kun til TONOs medlemmer.

90 millioner kroner til rettighetshavere i andre land

Som kjent brukes det også mye utenlandsk musikk i Norge, og 90 millioner kroner, 47 prosent av utbetalingen, går til musikkskapere og musikkforlag i andre land. Som alltid setter TONO også av et mindre beløp til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter, hvor penger settes til side i påvente av at disse uavklarte sakene løser seg. Denne gangen er dette beløpet på 2,7 millioner kroner.

Utbetalingen fordelt på fremføringsområder

Her kan du se hvordan det totale avregningsbeløpet på 190 127 274 kroner fordeler seg på fremføringsområder og hvor mye som går til TONOs medlemmer, til våre utenlandske søsterselskapers medlemmer og hvor mye som foreløpig er ufordelbart på hvert område.

 

Her er områdene og periodene TONO avregner for i desember

Radio

TV-kringkasting

Konserter/«Live events»

Musikkstrømming

Video on-demand

Andre områder

Nøkkeldata for desemberavregningen

I tabellen under kan du se hvor mange som mottar avregning i ulike kategorier og for ulike områder.

 

Utbetalingsdato er satt til 8.desember. Hvis du er et TONO-medlem som i dag får utbetaling har du i dag mottatt informasjon om dette per e-post. Ved å logge inn på Mitt TONO får du full oversikt over din avregning. Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen seks uker.