Tidenes største kvartalsavregning fra TONO

TONO avregner nå, i årets tredje ordinære kvartalsavregning, kr 170,3 millioner. Det gjør denne kvartalsavregningen til den største i TONOs historie. 108,3 millioner av totalsummen går til TONOs medlemmer.

 / 27/09/2018 /
TONO avregner nå, i årets tredje ordinære kvartalsavregning, kr 170,3 millioner.  Det gjør denne kvartalsavregningen til den største i TONOs historie. Kr 108,3 millioner av totalsummen går til TONOs medlemmer.

Årets tredje ordinære TONO-avregning er normalt den største, ettersom det i denne avregnes vederlag for konserter. Årets avregning er likevel større enn normalt, 40 millioner kroner mer enn høstavregningen i 2016, da TONO kunngjorde den forrige rekordstore avregningen.

– Den musikken våre medlemmer og deres utenlandske kolleger skriver er en ettertraktet vare for kringkastere, konsertarrangører, streamingtjenester og andre musikkbrukere. Samtidig arbeider TONOs ansatte hardt for å sørge for at de som skriver musikken skal ha best mulige inntekter fra sin musikk. Vi er fornøyde med å kunne avregne et så hyggelig beløp som vi gjør i dag, sier adm.dir Cato Strøm.

108,3 millioner til TONOs medlemmer

For områdene i listen nedenfor avregnes totalt kr 159,6 millioner kroner. Av dette går kr 97,6 millioner til medlemmer av TONO og kr 58,7 millioner til rettighetshavere i utlandet, mens kr 3,3 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

I tillegg er det avregnet kr 10,7 millioner til TONOs medlemmer fra nordisk avregning på online-området. Denne avregningen inkluderer følgende områder:

Utenlandsavregningen

Det er verdt å merke seg at TONOs utenlandsinntektene fortsetter å stige gjennom dette året. Vi kan denne gangen avregne kr 23,1 millioner til TONOs medlemmer fra bruk av musikken deres i andre land. Her er de største markedene for TONOs medlemmer:


Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 31 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no
Cato Strøm, adm. dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post: cato.strom@tono.no

Foto øverst: istockphoto.com/bernadobo