Tilskuddsordning for unge TONO-medlemmer

TONO-medlemmer under 24 år kan søke NOPA-tilskuddet Unge Talenter. Hvert tilskudd er på 20 000 og søknadsfristen er 1. desember.

 / 29/11/2021 /

Organisasjonen NOPA gir tilskudd til unge låtskrivere og tekstforfattere som arbeider med egen musikk. Tilskuddsordningen heter unge talenter, og alle TONO-medlemmer under 24 år kan søke.

Hvert tilskudd som gis er på kr 20 000, og det settes ingen krav til hva pengene skal brukes til, utover at det må knyttes til arbeid med egen musikk.

Søknadsfristen er onsdag 1. desember 2021, og søknadsskjema finner du her.

NOPA har en egen side med tips til søknadsskriving her. Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du ta kontakt med NOPAs medlemsansvarlig, Trine Mjølhus Jacobsen, på trine@nopa.no.

Finansiert av kulturelle midler

NOPA er en av tre gruppeforeninger som mottar Kulturelle midler fra TONO.

Etter TONOs vedtekter §58 settes hvert år av inntil 10 prosent av TONOs inntekter til Kulturelle midler. Midlene brukes til å finansiere TONOs stipendordninger, og til å fremme nasjonale musikkulturelle formål gjennom TONOs tre gruppeforeninger, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

De kulturelle midlene er med på å finansiere NOPAs unge talenter-tilskudd.

Du kan lese mer om gruppeforeningene her.