TONO anmelder Tidal til Økokrim

Dagens Næringsliv har fremlagt sterke og tilsynelatende troverdige påstander om at Tidal skal ha manipulert strømmetallene for artistene Beyonce og Kanye West. TONO anmelder nå saken til Økokrim. – Vi må beskytte interessene til de rettighetshaverne vi jobber for, men vi mener at en anmeldelse også må være i Tidals interesse, som hevder at dataene er stjålet og manipulerte, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

 / 14/05/2018 /
Dagens Næringsliv har fremlagt sterke og tilsynelatende troverdige påstander om at Tidal skal ha manipulert strømmetallene for artistene Beyonce og Kanye West. TONO anmelder nå saken til Økokrim. – Vi må beskytte interessene til de rettighetshaverne vi jobber for, men vi mener at en anmeldelse også må være i Tidals interesse, som hevder at dataene er stjålet og manipulerte, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

 Beyonces album «Lemonade» og Kanye Wests album «The life of Pablo» skal, ifølge Dagens Næringsliv, ha blitt registrert med 320 millioner falske avspillinger.  På oppdrag fra avisen har en gruppe ved NTNUs «Center for Cyber and Information Security» (CCIS) analysert de logger DN har fått tilgang på, og som angivelig viser når Tidals kunder skal ha lyttet til musikk. CCIS sin konklusjon er at det har foregått manipulasjon av data i visse perioder. Tidal hevder derimot at CCIS-rapporten er bygget på feilaktige premisser, at DN skal ha endret dataene og snakket usant til NTNU om dataenes opprinnelse og innhold.

– Vi har hatt et langvarig og godt kundeforhold med Tidal, og er overrasket over at de ikke har benyttet anledningen til å gi oss, og offentligheten, en forklaring på det som er kommet frem i Dagens Næringsliv. TONO må beskytte interessene til både de norske og utenlandske komponistene, låtskriverne, tekstforfatterne og musikkforlagene vi representerer, og de opplysninger som fremkommer i DN er såpass alvorlige at vi har valgt å anmelde saken til Økokrim. Vi mener dette også er til fordel for Tidal, som mener at dataene er stjålet og manipulerte, sier Cato Strøm, adm.dir i TONO.

– TONO må beskytte sine rettighetshavere, og vi mener dessuten at en anmeldelse også må være i Tidals interesse ettersom de hevder at dataene er både stjålet og manipulerte, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka).

Tidal-logo er hentet fra http://news.cision.com/tidal/i/tidal-logo,c1673468