TONO avregner 126,2 millioner kroner

TONO avregner denne uken totalt 126,2 millioner kroner til komponister, tekstforfattere og deres musikkforlag i inn- og utland. Av denne summen avregnes 48,6 millioner til TONOs medlemmer.

 / 07/06/2018 /
TONO avregner denne uken totalt 126,2 millioner kroner til komponister, tekstforfattere og deres musikkforlag i inn- og utland. Av denne summen avregnes 48,6 millioner til TONOs medlemmer.


Denne uken er det tid for årets andre ordinære kvartalsavregning. Samlet sett for alle områder avregnes det 126,2 millioner kroner, hvorav 48,6 millioner kroner går til TONOs medlemmer og 73,8 millioner kroner til medlemmer hos TONOs søsterselskaper i andre land. 3,8 millioner kroner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer, samt omtvistede rettigheter.

Generell TONO-avregning

I den generelle TONO-avregningen avregnes det vederlag til TONOs medlemmer og til medlemmer av våre søsterselskaper i andre land. Det avregnes denne gangen for de følgende områder: 


Fra disse områdene er det avregnet totalt 113,4 millioner kroner, som er fordelt på følgende vis: 35,8 millioner kroner til medlemmer av TONO, 73,8 millioner kroner til rettighetshavere i utlandet, mens 3,8 millioner kroner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. TONOs medlemmer kan se sine individuelle avregninger fra disse områdene ved å logge inn på Mitt TONO.

Streaming i Norden

Avregningene fra TONOs lisensiering av streamingtjenester i det nordiske området er denne gangen samlet sett på 7,7 millioner kroner. TONOs medlemmer kan se sine avregninger fra disse områdene ved å logge inn på Mitt TONO, og deretter velge menyvalget NCB/Online. Det er denne gangen avregnet for de følgende tjenestene og for de følgende periodene:

Fysisk og synkronisering

NCB-avregningen viser også inntektene fra lisensieringen av fysiske utgivelser og audiovisuell synkronisering. Det avregnes totalt 5,1 millioner kroner til TONOs medlemmer for dette området i denne avregningen.

De medlemmer som har hatt aktivitet på sin medlemskonto i TONO har i dag fått tilsendt avregningsbrev til den e-postadressen medlemmene har oppgitt til TONO.

Mitt TONO (webtjenester) kan medlemmer av TONO til enhver tid se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Her kan man også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene.

Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 1. august 2018.

Foto øverst: isstock.com/filadendron