TONO avregner 152,1 millioner kroner

90,8 millioner kroner fordeles på 24 022 TONO-medlemmer når årets tredje avregning gjennomføres onsdag 29. september. Rettighetshavere i utlandet mottar 58,1 millioner kroner.

 / 28/09/2021 /

TONO avregner onsdag denne uken 152,1 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i Norge og utlandet. Dette er den tredje av TONOs fire årlige kvartalsavregninger.

90,8 millioner kroner avregnes til 24 022 av TONOs medlemmer, mens 58,1 millioner kroner sendes rettighetshavere i utlandet gjennom TONOs avtaler med utenlandske forvaltningsselskaper. 3,2 millioner kroner holdes av for å kunne utbetales til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer og omtvistede rettigheter.

TONO utbetaler nå også kompensasjon for covid-19-relaterte tap av konsertinntekter for 2020. Dette er midler som er tildelt TONO fra kulturdepartementet. Du kan lese mer om dette i saken Slik fordeler TONO Kulturdepartementets covid-19-kompensasjon.

Konsert, online og utland

Høstavregningen er TONOs største konsertavregning, og det største området i denne avregningen er følgelig konsert og live. TONO avregner over 61 millioner kroner fra konsertområdet onsdag denne uken. Dette inkluderer avregning for strømmekonserter og gudstjenester.

De nest største områdene er avregning fra utlandet og online-området med henholdsvis 28,9 og 28,2 millioner kroner.

Online-området innebefatter musikkstrømmetjenestene, hvor Spotify, YouTube, iTunes, Google Play og Beatport avregnes for ulike tidsperioder, og video on-demand-tjenester, som inkluderer Netflix, Viaplay, Altibox, Google Play VOD, SF Anytime og Amazon Prime. Sistnevnte avregnes for 2016-2018.

TV og radio

Fra radio og TV avregnes henholdsvis 15,4 og 14,8 millioner kroner. Fra radio avregnes NRKs 15 kanaler, Bauer medias ni radiokanaler og P4-gruppens ni radiokanaler for 1. kvartal 2021. 33 lokalradiokanaler avregnes for 2020. Fra kringkasting på TV avregnes NRKs fem kanaler, TV2s syv kanaler og TV Norge for bruk av musikk i 1. kvartal i 2021. I tillegg avregnes NRKs nettspiller og TV2 Sumo for 4. kvartal 2020.

Vi avregner også fra 3. parts TV-distribusjon, det vil si der andre distributører enn kanalene selv tilbyr kanalene ut til publikum. Dette er et helt eget område, og behandles isolert fra kringkasting. Avregningene kommer her fra kanalene Fem, Max og Vox for 2. halvår 2020.         

Oversikt over alle avregnede områder

Område                                                              Avregningsbeløp i NOK

Radio                                                                                    15 405 562,20

TV                                                                                          14 855 971,22

Online                                                                                   28 243 708,14

Konsert/live                                                                        61 383 236,96

Kino                                                                                         2 367 148,57

Urfremføring                                                                            269 054,45           

Butikk/helsestudio                                                                  667 442,08

Utland                                                                                  28 984 940,57

Se din avregning

På webtjenesten Mitt TONO kan TONO-medlemmer til enhver tid se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Du kan også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene.

Alle som får avregning mottar også avregningsbrev per e-post. Her finner du detaljert informasjon om avregningsområder.

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer, men arbeider også millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk og gir musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2020 for kr 712,4 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254