TONO avregner 170,4 millioner kroner

TONO, det norske samvirket av opphavere og musikkforlag, avregner i dag 48,6 millioner kroner til mer enn 7800 av sine medlemmer – komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag. Totalt, medregnet pengene TONO betaler til utenlandske rettighetshavere, avregner TONO 170,4 millioner kroner i årets andre av fire avregninger.

 / 15/06/2021 /

– For opphavere og musikkforlag er den kollektive forvaltningen en av de viktigste inntektskildene. Det er når disse står sammen i TONO at vi har mulighet til å fremforhandle rimelige vederlag for bruken av musikken deres. De største områdene i den andre avregningen i 2021 er radio og TV, onlinetjenester som Spotify og Netflix og bruk av norsk musikk i utlandet, sier adm.direktør Cato Strøm.

TONO avregner penger til komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag fire ganger i året. Av denne avregningen på i alt 170,4 millioner kroner, går 119 millioner kroner til rettighetshavere i utlandet og 48,6 millioner går til medlemmer av TONO. Som alltid settes også av litt penger til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer, samt omtvistede rettigheter – denne gangen 2,8 millioner kroner.

Radio- og TV

Innenfor radio avregnes det for perioden oktober til og desember i fjor for 15 NRK-kanaler, ni Bauer media-kanaler og ni kanaler i P4-gruppen. Det avregnes også sluttoppgjør for 2020 for NRK-kanalene og for 2019 for Bauer Media og P4-gruppen, og for lokalradio for 2020. Totalt avregner TONO 28,4 millioner kroner for radiospillinger. Fra TV-kringkasting utbetales det TONO-vederlag for spilling på fem NRK-kanaler og syv TV2-kanaler samt for TV Norge for perioden oktober til desember i fjor, og for sluttoppgjør for 2020. I tillegg kommer avspillinger på NRKs nettspiller og sosiale medier-kontoer, og for TV 2 Sumo for oktober til desember i fjor. Det avregnes også for fremføringer på kanalen Visjon Norge i 2020. Totalt avregner TONO 32 millioner kroner for musikk i ordinær TV-kringkasting.

Vi avregner også fra 3. parts TV-distribusjon, det vil si der andre distributører enn kanalene selv tilbyr kanalene ut til publikum. Dette er et helt eget område, og behandles isolert fra kringkasting. Avregningene kommer her fra kanaler som Animal Planet, en rekke Discovery-kanaler og TLC i andre halvår 2020, og Max, Fem og Vox for andre kvartal 2020. Fra RiksTV for 2019 utbetales tilleggsavregning fra en rekke kanaler. Totalt avregnes det 44,2 millioner kroner fra TV-distribusjon.

Konsert og strømming

Selv om høstavregningen er TONOs viktigste konsertavregning avregner TONO for megakonserter, revyer og teater i dag. Denne gangen dreier det seg om 3,2 millioner kroner.

Fra musikkstrømmetjenestene avregner TONO denne gangen for bruk av musikken organisasjonen forvalter på Spotify for august til desember i fjor, for fjerde kvartal i fjor på Beatport, og iTunes og fjerde kvartal 2019 på Google Play. Det avregnes også for strømming hos Rockheim for 2020 og Gyldendal Salaby og Explore for 2020.  

For musikk på Video-on-demand-tjenestene avregner TONO for i tredje kvartal i fjor på Netflix og fjerde kvartal på Viaplay, Altibox og Google Play VOD. For SF Anytime avregner vi for siste halvår i fjor og for hele 2020 på Blockbuster. Fra Norgesfilm (Filmarkivet og Filmrommet) avregner vi for 2020 og for VGTV-strømming for årene 2016 og 2019. Totalt, for musikk- og filmstrømming, avregner vi denne gang 42,8 millioner kroner.

Øvrige områder

Utenlandsinntektene stammer fra bruk av norsk musikk i radio og TV, strømmetjenester som Spotify etc, og dreier seg denne gangen om 18,5 millioner kroner. De som har hatt urfremføringer i Norge i 2020 kan vente seg avregning. Vi avregner 322 000 kroner for dette. Fra Liveqube, Royal Streaming og Play Network, musikk til og i butikk for 2020 avregnes 705 800 kroner.  I tillegg kommer rutinemessige etteravregninger fra tidligere perioder, maksimalt tre år tilbake, på kringkastingsområdet, konsertområdet, kino mm. samt korrigeringer.

Oversikt over avregning på ulike områder

Under kan du se hvordan totalavregningen på 170,4 millioner kroner fordeler seg på fremføringsområder:

Område                                                              Avregningsbeløp i NOK

Radio                                                                                    28 468 510,61

TV                                                                                          32 094 849,49

3. parts TV-distribusjon                                                   44 227 027,02

Online                                                                                   42 809 860,83

Konsert/live                                                                          3 230 195,18

Kino                                                                                               54 982,04

Urfremføring                                                                            322 768,62           

Butikk og bakgrunn                                                                 705 860,14

Utland                                                                                  18 499 543,33

Av disse beløpene går 48,6 millioner til medlemmene av TONO. 119 millioner kroner går til rettighetshaverne i utlandet. 

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer, men arbeider også millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk og gir musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2020 for kr 712,4 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254