penger
 © Kristian Dugstad/TONO

TONO avregner 190,3 millioner kroner

TONO avregner 10. juni totalt 190,3 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. NCB-avregningen inneholder for første gang avregning fra det nye mekaniske lisensieringsselskapet The MLC.

Av totalbeløpet på 190,3 millioner kroner som nå avregnes går 62,6 millioner kroner til TONOs medlemmer, 124 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet og 3,7 millioner kroner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer, samt omtvistede rettigheter. 

Første NCB-avregning fra The MLC

NCB, som forvalter mekaniske rettigheter (primært fysiske medier og synkronisering) på vegne av TONO, har inngått en avtale med The Mechanical Licencing Committee («The MLC») i USA, som fra 1. januar 2021 innkasserer vederlag for mekanisk onlinebruk i USA direkte fra de amerikanske audio-tilbydere (audio DSP-er) på vegne av NCB. NCBs juniavregning, som utbetales til TONOs medlemmer sammen med TONO-avregningen, inneholder for første gang mekanisk onlinebruk i USA for perioden januar 2021 til og med januar 2022 fra The MLC. NCBs juniavregning inneholder også mekaniske vederlag innkassert fra YouTube i USA som ikke allerede er blitt oppkrevet direkte av et forlag i USA frem til Q4 2021 m.m. NCB utbetaler normalt vederlag til TONOs medlemmer to ganger i året, i juni og i desember.

TONO-medlemmer kan lese mer om sin NCB-avregning ved å logge inn på vår medlemsportal Mitt TONO, hvor du får videre tilgang til dine data hos NCB.

Direktelisensiering gir raskere onlineinntekter fra utlandet

TONO, Koda (Danmark) og Teosto (Finland) etablerte for noen år tilbake lisensieringsenheten Polaris HUB. Her direktelisensierer TONO vårt repertoar mot internasjonale film- og musikkstrømmetjenester for en lang rekke land og territorier. Dette innebærer at TONO nå får utenlandsinntekter både fra søsterselskaper i andre land og direkte via Polaris HUB. Som du vil se i oversikten lenger ned i dette dokumentet avregner TONO denne gangen 35,9 millioner kroner på onlineområdet. Disse inntektene stammer både fra strømming i Norge, men ikke minst også fra utlandet. Lisensieringen gjennom Polaris Hub innebærer at TONO har direkte kontroll med bruken av våre medlemmers musikk i utlandet, og gjør at vi kan utbetale penger til deg for strømming av din musikk raskere.

Her er områdene TONO avregner i juni

Her kan du se hvilke kanaler og tjenester TONO avregner på de ulike fremføringsområdene i juniavregningen.

Radio

 • NRK (15 kanaler), Bauer Media (11 kanaler), P4-gruppen (8 kanaler). Det avregnes for bruk av musikk i 4. kvartal 2021.
 • Sluttoppgjør for NRK i 2021, Bauer Media i 2020 og P4-gruppen i 2020

TV-kringkasting/TV-distribusjon

 • NRK (5 kanaler), TV2 (6 kanaler) og TV Norge. Det avregnes for bruk av musikk i 4. kvartal 2021.
 • NRK nettspilleren for 3. kvartal 2021
 • NRK SoMe for 2. halvår 2021
 • TV2 Play for 3. kvartal 2021
 • Sluttoppgjør for de lineære kanalene til NRK, TV2 og TV Norge for 2021.
 • Discovery-kanaler inkludert Fem, Max og Vox for 2. halvår 2021
 • Visjon Norge for 2021

Konserter/«Live events»

 • Megakonserter, teater, revy og utstilling (avregnes fortløpende)

Strømmetjenester

 • Beatport for 4. kvartal 2021
 • Spotify for november 2021 – mars 2022
 • Tidal for september – november 2019
 • YouTube for 4. kvartal 2021

Video on-demand

 • Altibox for 2. halvår 2021
 • Amazon Prime for 2. kvartal 2021
 • Blockbuster for 2021
 • Disney Plus for 1. kvartal 2021
 • HBO for 1. halvår 2021
 • Netflix for 3. kvartal 2021
 • SF Anytime for 2. halvår 2021
 • SF Kids for 2021
 • Viaplay for 4. kvartal 2021     

Andre områder

 • Kinofilmer i 2021
 • Privatkopiering for 2020
 • Avregning fra utlandet
 • Gyldendal Salaby/Explore for 2021
 • Fysisk salg av CD, DVD etc. og audiovisuell synkronisering (NCB)
 • Mekanisk online for bruk i USA via The MLC (NCB)
 • Det tilkommer også rutinemessige etteravregninger for tidligere perioder (maks 3 år tilbake) på kringkastingsområdet, konsertområdet, kino, video on-demand m.m. samt korrigeringer.
Utlandsavregningen er det største avregningsområdet til TONOs medlemmer i juniavregningen i 2022. Disse inntektene fra utlandet kommer fordi TONO har inngått gjensidighetsavtaler med selskaper som oss over hele verden. Når TONO-medlemmenes musikk spilles på radio, på konsert, kino og så videre i andre land sender våre søsterselskaper avregninger til TONO for dette. Tilsvarende avregner også vi penger til søsterselskapene når deres musikk brukes i Norge. Onlineområdet også inneholder inntekter som kommer fra bruk av TONO-medlemmenes musikk i utlandet ettersom TONO direktelisensierer vårt repertoar mot digitale tjenester gjennom Polaris HUB.

Avregningsbeløpet fordelt på områder

Under kan du se det totale avregningsbeløpet fordelt på områder, og hvor mye som avregnes til TONO-medlemmer og søsterselskaper i andre land, samt hvor mye midler på ulike områder som foreløpig er ufordelbare.

Avregning/områdeTotaltMedlemmerSøsterselskapUfordelbare
Radio40 022 897,4514 427 640,3124 622 947,05972 310,09
TV74 878 723,516 362 666,1666 509 034,412 007 022,94
Online35 903 004,8411 528 977,3123 612 951,08761 076,45
Konsert2 602 080,351 904 310,70798 267,70-100 498,05
Kino1 644 540,59388 207,251 238 709,8217 623,52
Fra søsterselskap22 955 882,3422 012 187,50945 739,23-2 044,39
Privatkopiering3 138 157,801 174 172,581 922 166,9341 818,29
Urfremføring182 505,03176 435,364 890,201 179,47
Bakgrunn1 892,391 970,822 207,00-2 285,43
Butikk3,11531,0612 200,04-12 727,99
NCB9 035 725,274 649 644,894 386 080,38 
Alle områder totalt190 365 412,6862 626 743,94124 055 193,843 683 474,90

Se informasjon om din avregning på «Mitt TONO»

På medlemsportalen Mitt TONO kan du som er TONO-medlem til enhver tid se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Du kan også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. Avregningsbilag som viser antall fremføringer per kanal og område for de enkelte avregningskjøringene er tilgjengelig for nedlasting. Du kan laste ned avregningsinformasjonen i PDF-format eller som Excel regneark. Bilagene er tilgjengelig fra menyen «dokumenter» på Mitt TONO.

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For spørsmål:

For henvendelser fra medlemmer:
TONOs medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no

For mediehenvendelser:
Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen@tono.no; Tlf. +47 909 65 254