TONO avregner 190,3 millioner kroner

TONO avregner 10. juni totalt 190,3 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. NCB-avregningen inneholder for første gang avregning fra det nye mekaniske lisensieringsselskapet The MLC.

 / 10/06/2022 /

 

Av totalbeløpet på 190,3 millioner kroner som nå avregnes går 62,6 millioner kroner til TONOs medlemmer, 124 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet og 3,7 millioner kroner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer, samt omtvistede rettigheter. 

Første NCB-avregning fra The MLC

NCB, som forvalter mekaniske rettigheter (primært fysiske medier og synkronisering) på vegne av TONO, har inngått en avtale med The Mechanical Licencing Committee («The MLC») i USA, som fra 1. januar 2021 innkasserer vederlag for mekanisk onlinebruk i USA direkte fra de amerikanske audio-tilbydere (audio DSP-er) på vegne av NCB. NCBs juniavregning, som utbetales til TONOs medlemmer sammen med TONO-avregningen, inneholder for første gang mekanisk onlinebruk i USA for perioden januar 2021 til og med januar 2022 fra The MLC. NCBs juniavregning inneholder også mekaniske vederlag innkassert fra YouTube i USA som ikke allerede er blitt oppkrevet direkte av et forlag i USA frem til Q4 2021 m.m. NCB utbetaler normalt vederlag til TONOs medlemmer to ganger i året, i juni og i desember.

TONO-medlemmer kan lese mer om sin NCB-avregning ved å logge inn på vår medlemsportal Mitt TONO, hvor du får videre tilgang til dine data hos NCB.

Direktelisensiering gir raskere onlineinntekter fra utlandet

TONO, Koda (Danmark) og Teosto (Finland) etablerte for noen år tilbake lisensieringsenheten Polaris HUB. Her direktelisensierer TONO vårt repertoar mot internasjonale film- og musikkstrømmetjenester for en lang rekke land og territorier. Dette innebærer at TONO nå får utenlandsinntekter både fra søsterselskaper i andre land og direkte via Polaris HUB. Som du vil se i oversikten lenger ned i dette dokumentet avregner TONO denne gangen 35,9 millioner kroner på onlineområdet. Disse inntektene stammer både fra strømming i Norge, men ikke minst også fra utlandet. Lisensieringen gjennom Polaris Hub innebærer at TONO har direkte kontroll med bruken av våre medlemmers musikk i utlandet, og gjør at vi kan utbetale penger til deg for strømming av din musikk raskere.

Her er områdene TONO avregner i juni

Her kan du se hvilke kanaler og tjenester TONO avregner på de ulike fremføringsområdene i juniavregningen.

Radio

TV-kringkasting/TV-distribusjon

Konserter/«Live events»

Strømmetjenester

Video on-demand

Andre områder

Utlandsavregningen er det største avregningsområdet til TONOs medlemmer i juniavregningen i 2022. Disse inntektene fra utlandet kommer fordi TONO har inngått gjensidighetsavtaler med selskaper som oss over hele verden. Når TONO-medlemmenes musikk spilles på radio, på konsert, kino og så videre i andre land sender våre søsterselskaper avregninger til TONO for dette. Tilsvarende avregner også vi penger til søsterselskapene når deres musikk brukes i Norge. Onlineområdet også inneholder inntekter som kommer fra bruk av TONO-medlemmenes musikk i utlandet ettersom TONO direktelisensierer vårt repertoar mot digitale tjenester gjennom Polaris HUB.

Avregningsbeløpet fordelt på områder

Under kan du se det totale avregningsbeløpet fordelt på områder, og hvor mye som avregnes til TONO-medlemmer og søsterselskaper i andre land, samt hvor mye midler på ulike områder som foreløpig er ufordelbare.

Avregning/område Totalt Medlemmer Søsterselskap Ufordelbare
Radio 40 022 897,45 14 427 640,31 24 622 947,05 972 310,09
TV 74 878 723,51 6 362 666,16 66 509 034,41 2 007 022,94
Online 35 903 004,84 11 528 977,31 23 612 951,08 761 076,45
Konsert 2 602 080,35 1 904 310,70 798 267,70 -100 498,05
Kino 1 644 540,59 388 207,25 1 238 709,82 17 623,52
Fra søsterselskap 22 955 882,34 22 012 187,50 945 739,23 -2 044,39
Privatkopiering 3 138 157,80 1 174 172,58 1 922 166,93 41 818,29
Urfremføring 182 505,03 176 435,36 4 890,20 1 179,47
Bakgrunn 1 892,39 1 970,82 2 207,00 -2 285,43
Butikk 3,11 531,06 12 200,04 -12 727,99
NCB 9 035 725,27 4 649 644,89 4 386 080,38  
Alle områder totalt 190 365 412,68 62 626 743,94 124 055 193,84 3 683 474,90

Se informasjon om din avregning på «Mitt TONO»

På medlemsportalen Mitt TONO kan du som er TONO-medlem til enhver tid se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Du kan også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. Avregningsbilag som viser antall fremføringer per kanal og område for de enkelte avregningskjøringene er tilgjengelig for nedlasting. Du kan laste ned avregningsinformasjonen i PDF-format eller som Excel regneark. Bilagene er tilgjengelig fra menyen «dokumenter» på Mitt TONO.

 

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For spørsmål:

For henvendelser fra medlemmer:
TONOs medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no

For mediehenvendelser:
Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen@tono.no; Tlf. +47 909 65 254