TONO avregner 191 millioner kroner

TONO avregner denne uken kr 191 millioner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland, hvorav 104,6 millioner går til TONOs medlemmer. Høstavregningen inneholder som vanlig årets store konsertavregning, og utgjør totalt sett er den høyeste kvartalsavregningen i TONOs historie.

 / 03/10/2019 /
Høstavregningen inneholder som vanlig årets store konsertavregning, og utgjør totalt sett er den høyeste kvartalsavregningen i TONOs historie. Foto: Caroline Roka.

Musikk fyller konsertsaler, kinosaler, radio- og TV-kanaler, strømmetjenester og filmstrømmetjenester, butikker, cafeer, puber, frisørsalonger og andre offentlige sammenhenger. Det selges fortsatt noe musikk på fysiske formater, og i utlandet lyttes det også til norsk musikk.

All denne musikkbruken, kombinert med arbeidet til 64 TONO-ansatte innen forhandlings- og salgsarbeid, fakturering, rapportinnhenting, og behandling og kvalitetssikring av milliarder av datafiler, resulterer denne gangen i tidenes høyeste kvartalsavregning fra TONO.
 
– Vi avregner totalt 191 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag som har hatt sin musikk fremført. Av dette går 104,6 millioner kroner til medlemmer av TONO og 82 millioner kroner til rettighetshavere i utlandet. Årsaken til at norskandelen er høy i denne avregningen er hovedsakelig at dette er årets store konsertavregning. Av repertoaret som fremføres på konserter er det alltid en stor andel TONO-repertoar, og det gjenspeiles naturligvis i avregningen, forteller medlemsdirektør Christian Onshus.

Som alltid, settes det også av et beløp til uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. Dette utgjør denne gangen kr 4,4 millioner.

Radio og TV

TONO avregner samlet ca 44 millioner kroner på dette området, hvorav 9,5 millioner kroner går til TONOs medlemmer, noe som henger sammen med lav norskandel på dette området. Kringkastingsavregningen fordeles på musikk fremført på 14 NRK-kanaler, 10 Bauer Media-kanaler, 9 P4-kanaler samt lokalradio for bruk av musikk i 1. kvartal 2019, og det avregnes sluttoppgjør for Bauer Media og P4-gruppen for fremføringsår 2017. Fra TV-området avregnes det for fem NRK-kanaler, 7 TV2-kanaler og TV Norge, for bruk av musikk i 1. kvartal 2019.

Konsert

Høstavregningen betyr, som nevnt over, årets store konsertavregning, og innenfor dette området avregner TONO denne uken i overkant av 92 millioner kroner for konserter, festivaler, gudstjenester, utstillinger med mer for 2018, samt de tre områdene megakonserter, teater og revy som avregnes fortløpende hvert kvartal.

Høye utlandsinntekter

Gjennom sine samarbeidsavtaler med søsterselskaper i andre land har TONO innhentet kr 18, 6 millioner kroner til medlemmene. Landene som gir de største inntektene denne gangen er Tyskland (6,9 mill), USA (ca 2,8 mill), England (ca 1,9 mill), Finland (ca 1,7 mill og Danmark (ca 1,1 mill). Utenlandsinntektene dekker områder som radio og TV, konsert og musikk- og filmstreaming i land utenfor Norden.

Online

Ser vi på film- og musikkstreaming fra Norden så utgjør dette samlet sett ca 14,2 millioner kroner. Disse midlene avregnes for Spotify for februar 2019 – mai 2019, Tidal for januar 2019 – februar 2019, Apple Music for 4. kvartal 2018, YouTube for 1. kvartal 2019 samt mindre avregninger for Beatport, Phonofile og iTunes og Gyldendal (Salaby og Explore). Fra video on-demand-tjenestene avregner TONO fra HBO Nordic for 2017, Netflix for 4. kvartal 2018, Google Play for 1. kvartal 2019,  Microsoft Movies & TV for 2018, TV2 Sumo og Hayu for 2018.

Øvrige områder

I tillegg til de ovennevnte områder avregner TONO for musikkbruk i 2. halvår 2018 på 9 TV-kanaler innen TV-distribusjonsområdet, fra bakgrunnsmusikkområdet, for urfremføring for musikk i kinofilmer for 2018, fysisk salg av CD, DVD, kassett med mer og audiovisuell synkronisering, dette siste feltet typisk kjent som NCB-avregningen. Denne utgjør ca 5,4 millioner kroner.

Sist, men ikke minst tilkommer det også rutinemessige etteravregninger for tidligere perioder (maks 3 år tilbake) på kringkastingsområdet, konsertområdet, kino m.m. samt korrigeringer.

Om TONO

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO har mer enn 33 000 komponister, tekstforfattere og musikkforlag som direkte medlemme. Gjennom samarbeidsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO også rettighetene til ca 3 millioner opphavere i det norske territoriet.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i fremførte musikkverk. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphaverne gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon, besøk www.tono.no.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254

Foto: iStock