Årets andre kvartalsavregning:

TONO avregner 220 millioner kroner

26 649 TONO-medlemmer får avregning fra TONO i dag. Av totalsummen på 219,9 millioner går 65,8 millioner kroner til TONOs medlemmer.

 / 09/06/2023 /

TONO er et kollektivt forvaltningsselskap. Kringkastere, strømmetjenester, konsertarrangører og så videre som vil bruke musikken TONO forvalter på vegne av 40 000 norske medlemmer og millioner av rettighetshavere fra resten av verden får TONOs tillatelse til å bruke musikken mot betaling. Som non-profitselskap avregner vi TONO-vederlag videre til komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag i Norge og til utlandet. Den kollektive forvaltningen skaper gevinster for både skaperne og brukerne av musikk.

65,8 millioner til TONOs medlemmer

Vi har fire hovedavregninger hvert år. Denne gangen avregner vi totalt 219,9 millioner kroner.

Av dette går 65,8 millioner kroner til medlemmer av TONO. Dette utgjør omtrent 30 % av det totale beløpet.

Videre går 148,9 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag i utlandet. Dette utgjør omtrent 68 % av det totale beløpet.

Det reserveres også 5 millioner kroner til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. Denne reserven utgjør omtrent 2 % av det totale beløpet.

Nøkkeltall 

Utviklingen i TONOs juniavregninger år for år 2019-2023. Grafen viser totaltallene, og er i millioner kroner.

Beløp på områder

Under kan du se hvordan det totale avregningsbeløpet på 219,9 millioner kroner fordeler seg på rettighetskategorier og bruksområder.

Rettighetskategorier Bruksområde Totalt Medlemmer Søsterselskap Foreløpig ufordelbare
Alminnelig offentlig fremføring Konserter

      2 366 858

      1 403 561          1 074 109

   – 110 811

Bakgrunnsmusikk

      2 318 316

         296 199          1 811 593

                         210 525

Kino

      7 500 705

      1 065 858          5 655 389

                         779 458

Sending på Radio og fjernsyn TV

    35 031 609

      6 770 538        27 048 870

                      1 212 201

Radio

    36 626 261

    11 395 373        24 041 463                       1 189 425

3. parts TV-distribusjon

    53 523 665

         317 455        52 956 277

                         249 932

Internett Online

    25 427 018

    18 110 928          7 161 504                          154 586

Video on demand

    31 711 195

      4 593 861        25 750 978

                      1 366 355

Områder som ikke er omfattet Utland

    11 900 624

    11 443 586             455 778

                             1 260

av rettighetskategoriene Urfremføring

         143 971

         141 139                 2 144                                 688

NCB – ikke online

    13 363 656

    10 357 915          3 005 742

                                   –

Alle områder totalt  

  219 913 878

    65 896 413      148 963 845

                      5 053 620

 

Kanaler og tjenester TONO avregner i juni 2023

Her kan du se en oversikt over alle kanaler og tjenester som TONO avregner nå i juni 2023. 

Radio

TV-kringkasting

Konserter og «Live events»

Musikkstrømming

Video on-demand

Andre områder

For spørsmål:

Medlemmer som har spørsmål om sin avregning kan kontakte TONOs Medlemsavdeling på 22 05 72 80 eller medlem@tono.no.
Mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no.