TONO avregner mer enn 74 millioner kroner

I TONOs første kvartalsavregning i 2018 avregnes det denne uken totalt 40 millioner kroner til TONOs medlemmer og 34,1 millioner kroner til rettighetshavere i andre land.

 / 15/03/2018 /
I TONOs første kvartalsavregning i 2018 avregnes det denne uken 40 millioner kroner til TONOs medlemmer og 34,1 millioner kroner til rettighetshavere i andre land.

TONOs avregning omfatter fremføringer på norsk radio og TV i 3. kvartal 2017, Netflix for 2. kvartal 2017, Google Play VoD for 1. og 2. kvartal 2017, Altibox for 2014 og 2015, privatkopiering for 2016, fremføringer av TONO-repertoar i utlandet (radio, TV, konserter, streamingtjenester utenfor Norden etc samt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

For områdene nevnt ovenfor avregner TONO totalt kr 66,9 millioner. Av dette går kr 31,4 millioner til medlemmer av TONO, kr 34,1 millioner går til rettighetshavere i utlandet, og kr 1,4 millioner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

I tillegg er det avregnet kr 8,6 millioner til TONOs medlemmer fra nordisk avregning på online-området. Online-avregningen inkluderer Spotify for august 2017 til og med oktober 2017, iTunes for 2.  og 3. kvartal 2017 og YouTube for 3. kvartal 2017.

Mitt TONO (webtjenester) kan du til enhver tid se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Du kan også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene.

Dersom du som er TONO-medlem har spørsmål til avregningen, så ta kontakt med TONOs Medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no.

Foto: istock.com/kasinv