Audio rack and sound recording equipment in recording studio with sound engineer working in the background.
Audio rack and sound recording equipment in recording studio with sound engineer working in the background.

TONO avregner 91,6 millioner

TONO avregner denne uken 91,6 millioner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. I tillegg kommer 13,8 millioner kroner fra NCB til TONOs medlemmer.

I dag har TONO, i årets andre ordinære kvartalsavregning, avregnet 91,6 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland.

33,3 millioner til TONO-medlemmer
Av totalsummen går 33,3 millioner kroner til TONO-medlemmer, mens 55,8 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet. 2,5 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt for omtvistede rettigheter.

Områdene det er avregnet for er fremføringer på norsk radio og tv i fjerde kvartal 2016, sluttavregning for radio og tv i 2016, NRK.no sin programspiller tv for 2015, reklame på TV2 og TV Norge i 2016, Netflix for andre kvartal 2016, Google Play VoD for april 2014 – september 2015, fremføringer i utlandet og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

NCB-avregning for fysisk, synk og online
TONOs medlemmer får også avregninger for nedlastinger og strømming, fysisk salg og synkronisering. Dette avregner vi via NCB. NCB-avregningen er denne gangen på 13,8 millioner kroner, og stammer fra blant annet Spotify for november 2016 – januar 2017, iTunes for april – juni 2016, Google Play for april – september 2016, Beat for april – juni 2016, fysisk salg av CD, DVD etc og audiovisuell synkronisering. Totalt sett innebærer dette at nevnte TONO- og NCB-avregninger til TONOs medlemmer utgjør 47,1 millioner kroner.

Store datamengder
Ikke medregnet NCB-avregningen er det nærmere 13 000 TONO-medlemmer som nå har fått avregning fra TONO, og i overkant av 6000 har beløp som overstiger utbetalingsgrensen på 250 kroner. Avregninger under dette beløpet settes på de enkelte TONO-medlemmers medlemskonto, og akkumulerer seg frem til utbetaling når beløpsgrensen nås. I overkant av 77 000 rettighetshavere fra andre land får juni-avregning fra TONO. Totalt har TONO nå i juni avregnet vederlag på nærmere 270 000 verk.

De medlemmer som har hatt aktivitet på sine verk som har kvalifisert til avregning har i dag fått en e-post fra TONO om dette. Logg inn på Mitt TONO for å lese mer om din avregning. Der kan du nå også se en fersk oversikt over minuttverdier for spilling på radio og TV.

Foto: istockphoto.com