TONO avregner 91,6 millioner

TONO avregner denne uken 91,6 millioner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. I tillegg kommer 13,8 millioner kroner fra NCB til TONOs medlemmer.

 / 13/06/2017 /
TONO avregner denne uken 91,6 millioner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. I tillegg kommer 13,8 millioner kroner fra NCB til TONOs medlemmer.

I dag har TONO, i årets andre ordinære kvartalsavregning, avregnet 91,6 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland.

33,3 millioner til TONO-medlemmer
Av totalsummen går 33,3 millioner kroner til TONO-medlemmer, mens 55,8 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet. 2,5 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt for omtvistede rettigheter.

Områdene det er avregnet for er fremføringer på norsk radio og tv i fjerde kvartal 2016, sluttavregning for radio og tv i 2016, NRK.no sin programspiller tv for 2015, reklame på TV2 og TV Norge i 2016, Netflix for andre kvartal 2016, Google Play VoD for april 2014 – september 2015, fremføringer i utlandet og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

NCB-avregning for fysisk, synk og online
TONOs medlemmer får også avregninger for nedlastinger og strømming, fysisk salg og synkronisering. Dette avregner vi via NCB. NCB-avregningen er denne gangen på 13,8 millioner kroner, og stammer fra blant annet Spotify for november 2016 – januar 2017, iTunes for april – juni 2016, Google Play for april – september 2016, Beat for april – juni 2016, fysisk salg av CD, DVD etc og audiovisuell synkronisering. Totalt sett innebærer dette at nevnte TONO- og NCB-avregninger til TONOs medlemmer utgjør 47,1 millioner kroner.

Store datamengder
Ikke medregnet NCB-avregningen er det nærmere 13 000 TONO-medlemmer som nå har fått avregning fra TONO, og i overkant av 6000 har beløp som overstiger utbetalingsgrensen på 250 kroner. Avregninger under dette beløpet settes på de enkelte TONO-medlemmers medlemskonto, og akkumulerer seg frem til utbetaling når beløpsgrensen nås. I overkant av 77 000 rettighetshavere fra andre land får juni-avregning fra TONO. Totalt har TONO nå i juni avregnet vederlag på nærmere 270 000 verk.

De medlemmer som har hatt aktivitet på sine verk som har kvalifisert til avregning har i dag fått en e-post fra TONO om dette. Logg inn på Mitt TONO for å lese mer om din avregning. Der kan du nå også se en fersk oversikt over minuttverdier for spilling på radio og TV.

Foto: istockphoto.com