TONO avregner 96,1 millioner

TONO avregner nå 96,1 millioner kroner til TONO-medlemmer og utenlandske rettighetshavere i årets siste ordinære kvartalsavregning. Området som gir mest i avregning til TONOs medlemmer denne gangen er bruk av musikken deres i utlandet.

 / 06/12/2018 /

TONO avregner nå 96,1 millioner kroner til TONO-medlemmer og utenlandske rettighetshavere i årets siste ordinære kvartalsavregning. Området som gir mest i avregning til TONOs medlemmer denne gangen er bruk av musikken deres i utlandet.

Av de 96,1 millioner kroner TONO nå avregner i desember går 53,7 millioner kroner til TONOs medlemmer, penger som utbetales fra TONO i dag. 40,3 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet, med utbetaling om to uker. Videre er det reservert 2,1 millioner kroner for uidentifiserte rettighetshavere og – musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer, samt omtvistede rettigheter. Alle TONO-medlemmer som har fått avregnet penger har i dag mottatt avregningsbrev fra TONO på e-post om dette.

Store tall
Det avregnes TONO-penger på totalt 340 000 musikkverk til i alt 125 000 rettighetshavere, hvorav 17 000 er TONO-medlemmer. Det største avregningsområdet samlet, for både norske og utenlandske opphavere, er radio. Området som gir mest uttelling for TONOs medlemmer denne gangen er likevel utenlandsinntekter, med totalt 16 millioner kroner.  Det er verdt å merke seg at «On demand»-tjenester har passert radio som det største inntektsområdet for TONOs medlemmer i utlandet.

Avregningen inneholder denne gangen de følgende områder:

TONOs medlemmer kan logge seg på Mitt TONO for å se en oversikt over avregninger og annen relevant informasjon for medlemsforholdet.

Er du medlem med spørsmål om din avregning?
Kontakt medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no.

For mediehenvendelser:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef, e-post. Willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254