TONO-direktør gjenvalgt som styreleder i CISAC-komite

Avdelingsdirektør for Online Media i TONO, Inger Elise Mey, ble nylig gjenvalgt som styreleder i CISACs Media Technical Committee (MTC).

 / 01/11/2017 /
Avdelingsdirektør for Online Media i TONO, Inger Elise Mey, ble nylig gjenvalgt som styreleder i CISACs Media Technical Committee (MTC).

Foto: Cisac

– Arbeidet med å sikre rettighetshavernes vilkår i digital distribusjon av musikk er viktig og spennende. Det er en tillitserklæring å bli gjenvalgt for to nye år i dette internasjonale forum for forvaltning og lisensiering av rettigheter i digitale medier, sier Inger Elise Mey.

Ett av CISACs mest sentrale fora
CISAC er den globale paraplyorganisasjonen for forvaltningsselskaper, og denne komité er en av CISACs viktigste internasjonale forum for å utveksle erfaringer, problemstillinger, resultater og strategiske tanker på opphavsrettens område i digitale medier.

TONO vil med dette fortsette å ha formannskapet de neste to år for den årlige CISAC MTC-konferanse som samler over 120 eksperter og nøkkelpersoner fra opphavsrettsselskaper fra alle verdenshjørner. TONO vil ha en ledende rolle i arbeidet med opphavsrett og rammebetingelser i et internasjonalt perspektiv for de ulike forvaltningsorganisasjoner fra hele verden. De problemstillinger skapere og deres forvaltningsorganisasjoner står overfor er langt på vei grenseoverskridende.

CISAC MTC er et sentralt forum for lisensieringseksperter og jurister i selskapene, der de kan møtes for å utveksle erfaringer og tenke strategisk med et globalt perspektiv. Det er derfor viktig for TONOs administrasjon å ha en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for opphavsrett og skaperes rammevilkår.

 Lisensiering av plattformtjenester og grenseoverskridende kringkastingstjenester
– I den kommende periode har jeg tenkt å sette et større fokus på lisensiering av plattformtjenester og distribusjon av grenseoverskridende kringkastingstjenester. Det er en pågående utvikling av det juridiske rammeverket for globale musikktjenester som kan få store konsekvenser for våre medlemmer, så det vil være sentralt for CISAC å jobbe videre med dette i tiden fremover. Jeg skal bidra med min erfaring og faglige kompetanse på området, og håper samtidig at jeg kan medvirke til å øke kvinneandelen i dette viktige medietekniske forum.