TONO er tildelt Samvirkeprisen 2018

TONO ble i dag tildelt Samvirkeprisen 2018. – Den kollektive tankegangen har alltid stått sterkt i TONO. Vi er stolte og takknemlige over at vi i dag er blitt tildelt Samvirkeprisen, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

 / 23/10/2018 /
TONO ble i dag tildelt Samvirkeprisen 2018. – Den kollektive tankegangen har alltid stått sterkt i TONO. Vi er stolte og takknemlige over at vi i dag er blitt tildelt Samvirkeprisen, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Foto: Svein Korshamn/TONO

– Gjennom sin egen organisasjon, TONO, gjøres det som enkeltmedlemmer ganske sannsynlig ikke ville hatt mulighet til å klare selv. TONO viser derfor Samvirkets medlemsnytte på sitt aller beste, sa jurymedlem i Samvirkeprisen Arne Lindelien da han i dag delte ut Samvirkeprisen til adm. direktør i TONO, Cato Strøm og TONOs styreleder Ingrid Kindem. Overrekkelsen fant sted under Samvirkefrokosten på Grand Hotel tirsdag morgen.

– Samvirkeformen er godt egnet for en virksomhet som vår

Det er Samvirkesenteret som står bak prisen, som i år deles ut for 11. gang. Prisen kan tildeles enkeltpersoner og alle typer samvirkeforetak som på en eller annen måte har bidratt til å synliggjøre samvirke som selskapsform. Målet med prisen er å vise samvirke som en moderne og framtidsrettet selskapsform, som ivaretar eiernes nytte av virksomheten som drives, og som gir verdi til samfunnet. Prisen består av et kunstverk til en verdi av kr. 15 000, samt et diplom.

– Vi er takknemlige og stolte over at TONO er tildelt Samvirkeprisen 2018. TONO begynte tilpasninger til samvirkeformen i 2009, og har formelt vært et samvirke siden 2013.  Vi har hatt utelukkende positive erfaringer med det. Samvirkeformen er godt egnet for en virksomhet som vår, hvor selvstendig næringsdrivende innenfor samme felt går sammen i et kollektiv, og tilbyr repertoaret til markedet. Når man står sammen skaper man langt større verdier enn om man stod hver for seg, sier Cato Strøm, adm. direktør i TONO.

TONO eies og styres av medlemmer

TONO ble stiftet i 1928, og forvalter opphavsrettslige rettigheter på vegne av nesten 32 000 medlemmer – komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, samt mer enn 2,5 millioner utenlandske rettighetshavere i det norske territoriet.  TONO oppkrever vederlag for all type offentlig overføring av musikkverk og utbetaler alt overskudd til rettighetshaverne i fremførte verk i inn og utland. I 2017 var TONOs resultat til fordeling 564,9 millioner kroner.  TONO er i sterk utvikling, og i 2017 fikk TONO 1 645 nye medlemmer, og over 30 000 nye registrerte verk til forvaltning. TONO eies og styres av sine medlemmer. Samvirkeformen bygger på de kooperative prinsipper, og den kollektive tankegangen har derfor alltid stått sterkt i TONO.

– I TONO er vi glade for at samvirkeloven legger til rette for at vi i hovedsak kunne videreføre den praksisen som var utviklet fra 1928 og frem til i dag. Samvirkelovens prinsipper bygger på rettferdighet og demokrati, og ikke minst en lovfestet kjønnsbalanse som har ledet til at styrende organer sikrer minst 40% menn og kvinner, sier Strøm. 

Juryens begrunnelse

«TONO, som rettighetsforvalter på vegne av medlemmene, viser at samvirke som organisasjonsform fortsatt er godt egnet også i en tid der komponister, tekstforfattere og artister står overfor helt nye utfordringer ved digitalisering og distribusjon via nye plattformer. TONO er 90 år, og er en pioner i bruk av samvirkeformen innen kunstneriske/kreative næringer, et område der vi i dag ser at det etableres stadig flere samvirkeforetak.»

Tre TONO-medlemmer om samvirket TONO:

– Hver for oss kan vi skape musikk ingen før har hørt maken til, men det hadde vært umulig uten et fellesskap som jobber for oss. Uten samvirket TONO hadde vi ikke fått betalt for bruken av vår musikk. Det blir ingen nye verk om vi ikke virker sammen
Komponist Glenn Erik Haugland

– At opphavere og musikkforlag står sammen i samvirket TONO gjør oss alle mye sterkere og sikrere på å få inn de fremføringsvederlagene vi skal ha når vår musikk brukes offentlig.
Frithjof Hungnes, musikkforlegger (Propeller)

– Jeg føler meg utrolig heldig som har en så vanvittig kompetent og bunnsolid organisasjon som passer på rettighetene mine som opphavskvinne, og som alltid jobber for at jeg skal få enda bedre vilkår.
Musiker og komponist Hanna Paulsberg

Juryen for Samvirkeprisen 2018 har bestått av direktør i Innovasjon Norge Inger Solberg, kommunikasjonsdirektør i Obos Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet Agri Gro Tvedt Andersen, samt Arne Lindelien fra Bilkollektivet (fjorårets vinner).

Kontaktpersoner:
Samvirkesenteret, daglig leder May Woldsnes, tel. 900 56 732, e-post mw@samvirke.org
Cato Strøm, adm.dir TONO, cato.strom@tono.no, mob 922 16 319
Willy Martinsen, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254