TONO fjerner momsrisiko

TONO-medlemmer som har etablert mva-pliktige virksomheter for sitt arbeid som låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag trenger ikke å betale inn moms av TONO-inntektene. – Vederlagsinntekter fra utlandet er momsfrie, og hvis man ikke betaler inn moms på TONO-inntekter fra Norge i perioden 1. desember i år og ut 2023, eventuelt inntil det kommer nye mva-regler, kommer vi til å betale momskravet til medlemmene, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

 / 23/11/2022 /

Skatteetaten kunngjorde 23. desember i 2021 at de var i gang med å utrede et nytt regelverk for merverdiavgift på kollektivt oppkrevde rettighetsvederlag fra TONO, Gramo Norwaco med flere.

TONO har fått muntlige forsikringer fra Skatteetaten om at de ikke vil igangsette ettersyn av mva-pliktige TONO-medlemmer som ikke beregner og betaler inn mva på TONO-inntektene sine så lenge de jobber med å utvikle det nye regelverket.

Dagens regelverk gir ikke mulighet for å oppkreve merverdiavgift av kundene ved kollektivt oppkrevde vederlag, og da fremstår det ikke rimelig at rettighetshaverne må beregne og betale inn mva av TONO-inntekter i Norge før nytt regelverk er på plass.

TONO-forpliktelse fjerner momsrisiko ved norske TONO-inntekter

– Vi ønsker å gi TONO-medlemmer som har etablert selskaper for sin musikkskaping, og som er momspliktige, en betryggende sikkerhet om at det er helt risikofritt å ikke beregne og betale inn moms på TONO-inntektene frem til nytt regelverk er på plass. Selv om vi har fått forsikringer fra Skatteetaten om at de ikke vil foreta mva-ettersyn av TONO-medlemmer som ikke betaler inn moms på TONO-inntektene gir vi medlemmene en forpliktelse om at vi tar regningen om det likevel skulle skje, sier Martinsen.

Forpliktelsen omfatter TONO-inntekter som er skapt i Norge, det vil si vederlag for bruk av musikken hos norske virksomheter, og gjelder vederlag utbetalt av TONO i perioden 1. desember og ut 2023, eventuelt før hvis det nye mva-regelverket kommer tidligere.

Betalingsforpliktelsen forutsetter at TONO-medlemmet varsler TONO om et eventuelt ettersyn fra Skatteetaten straks dette igangsettes. TONO vil også ha mulighet til å bestride eventuelle krav fra etaten på rettighetshaverens vegne, og betalingsforpliktelsen dekker ikke etterberegninger som eventuelt skyldes andre feil i mva-behandlingen som skyldes TONO-medlemmet.

TONO-inntekter fra utlandet er momsfrie

TONO kan også trygge medlemmer med mva-pliktige virksomheter om at de ikke trenger å betale inn moms av TONO-inntekter skapt i utlandet. Skatteetaten har gitt TONO klarhet i at TONO forstås som et «mellomledd» mellom rettighetshaveren og kunden etter dagens mva-regelverk.

TONO-medlemmets kundeforhold anses dermed for å være direkte med kunde i utlandet. Det betyr at mva-pliktige TONO-medlemmer stiller på lik linje med andre norske mva-pliktige virksomheter når det gjelder eksportinntekter.

Skal styrke kollektivet og bidra til norsk musikkeksport

TONOs forpliktelse betyr at opphavere med et norsk merverdiavgiftspliktig foretak og som er TONO-medlemmer får en lavere momsrisiko enn om man isteden er medlem hos et kollektivt forvaltningsselskap i et annet land.

Når dagens regelverk definerer TONO som mellomledd blir opphavsrettsinntekter skapt i Norge merverdiavgiftspliktig, uansett hvilket «TONO-selskap» man er medlem av, norsk eller utenlandsk.  

TONO ønsker med det nye tiltaket å styrke TONOs kollektive forvaltning, til fordel for alle TONOs medlemmer.  

– Det er den kollektive forvaltningsmodellen som gir TONO styrke til å sikre opphavere en sterkest mulig posisjon i musikkøkonomien, og det er i hele TONO-fellesskapets interesse at vi er så mange som mulig. Hvis norske TONO-medlemmer melder overgang til forvaltningsselskaper i andre land, er det et tap for TONO og for vår kollektive forvaltning, noe som også går utover vår brede medlemsmasse, sier Martinsen.

Tiltaket skal også bidra til å legge til rette for fremtidig norsk musikkeksport:

– Skal norsk musikkeksport styrkes er det viktig å beholde norske rettigheter på norske hender. For at norske låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere ikke skal flytte hele eller deler av sin virksomhet til andre land kreves det reelle tiltak. Vi ønsker nå å gi TONO-medlemmer den tryggheten Skattemyndighetene ikke har klart å gi dem mens vi venter på nytt momsregelverk. Med dette tiltaket er risikoen ved eventuell etterberegning av merverdiavgift effektivt fjernet, sier Martinsen.

Om TONO
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, musikktekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner. Besøk tono.no for mer informasjon.

For mer informasjon:

Spørsmål fra TONO-medlemmer: medlem@tono.no
Mediehenvendelser: Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no