TONO gir covid-19-fritak for gudstjenester på nett

TONO gir nå nytt midlertidig covid-19-fritak for digitale gudstjenester frem til 1. juni. Dermed trenger menigheter som direktesender gudstjenester kun huske på én ting når det gjelder TONO: Å rapportere hva som blir fremført.

 / 11/02/2021 /

Da covid-19 rammet i mars 2020 kunne ikke norske menigheter lenger samles til fysiske gudstjenester. TONO ga i denne tidlige unntakstilstanden midlertidig fritak for ordinær TONO-lisensiering av digitale gudstjenester for å oppmuntre menighetene til å utnytte de digitale mulighetene. Fritaket gjaldt frem til 1. juli.

Ett år senere er samfunnet fortsatt preget av smitteverntiltak, og det er ennå ikke mulig å arrangere ordinære gudstjenester. TONO innfører derfor på nytt fritak fra ordinær TONO-lisensiering for de digitale gudstjenester som gjennomføres som en direkte erstatning for ordinære fysiske gudstjenester.

– Verden er ennå ikke tilbake til normalen, og vi ser at de digitale gudstjenestene per nå vanskelig kan ses på som annet enn erstatninger for smittevernavlyste fysiske arrangementer, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

Les TONO-guiden for direktesending av musikk på nett her

Fritak til 1. juni

Fritaket gjelder i første omgang fra 1. januar 2021 frem til 1. juni dette år, eller tidligere dersom det igjen blir mulig å arrangere ordinære gudstjenester før den tid. Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved direktesendte gudstjenester på nett, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene av gudstjenestene blir liggende tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet. Dette betyr at TONO viderefører det fritak NCB ga menighetene frem til 31. desember 2020.

Det er svært viktig at menighetene fortsatt rapporterer til TONO, for selv om menighetene nå ikke trenger å betale for de digitale fremføringene frem til sommeren, er TONO fortsatt helt avhengig av å få inn rapporter fra gudstjenestene slik at midlene TONO mottar fra Kulturdepartementet kan avregnes til faktisk fremførte rettighetshavere. Vi har nå en digital rapporteringsløsning på trappene som vil gjøre rapportering mye enklere enn før, sier Martinsen.

TONO fortsetter dialogen med kirkeorganisasjoner

TONO har siden i fjor vår vært i jevn kontakt med både enkeltmenigheter og organisasjoner innen kirken.

– TONO er i jevn dialog med menigheter og organisasjonene på området. Kontakten er konstruktiv og god, og vi ser frem til å videreføre dialogen med Kirkerådet, bispedømmer, Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og andre organisasjoner med tanke på å inngå langsiktige rammeavtaler for digitale gudstjenester når verden er tilbake til normalen, sier Willy Martinsen.

Kirkerådet er fornøyd med avgjørelsen.

Dette er vi glade og takknemlige for og det vil bli godt mottatt i menigheter landet rundt. Vi har også en god dialog med TONO om veien videre fra 1. juni, og ikke minst om det som brukes ut over gudstjenester og andakter, sier Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet.

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 35 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon: Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, e-post: willy.martinsen@tono.no, tlf.: 909 65 254.

12.02.2021 klokken 14:00 ble det lagt til en faktaboks om refusjon av vederlag i denne teksten.