TONO har blitt merverdiavgiftspliktig

Skattedirektoratet har avgjort at TONOs virksomhet er merverdiavgiftspliktig. Dermed vil TONO fra 1. januar fakturere kunder med merverdiavgift, samtidig som medlemmer med merverdiavgiftspliktig virksomhet vil få utbetalt merverdiavgift på TONO-avregningene.

 / 18/11/2021 /

Skattedirektoratet har avgjort at TONOs virksomhet skal forstås som merverdiavgiftspliktig omsetning etter merverdiavgiftsloven. TONO har dermed den 16. november registrert seg i merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysund, og vil fra 1. januar legge merverdiavgift på 25 prosent på alle fakturaer til TONOs kunder. TONO har tidligere ikke innkrevet merverdiavgift.

Merverdiavgiften vil være fradragsberettiget/kompensasjonsberettiget for de fleste virksomheter i henhold til gjeldende regelverk.  Den enkelte må selv vurdere om merverdiavgiften er fradrags- og kompensasjonsberettiget for deres virksomhet. 

TONO-avregning med mva til mva-pliktige medlemmer

De aller fleste av TONOs medlemmer berøres ikke av endringen, men for de enkeltopphavere og musikkforlag som er registrert med et AS* i merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysund – og som får sine TONO-inntekter utbetalt til dette – innebærer endringen at de fra 1. januar vil få utbetalt merverdiavgift med deres TONO-avregninger, vel og merke så lenge de informerer TONO om dette.

For de TONO-medlemmer som tidligere har vært usikre på om TONO-inntektene skulle være en del av momsregnskapet og innbetalingene til skattemyndighetene innebærer nyheten nye, klare retningslinjer og mer forutsigbarhet.

For de som eventuelt tidligere har innbetalt moms til skattemyndighetene av TONO-inntektene innebærer den nye ordningen en klar økonomisk fordel ved at TONO fra 2022 i tillegg utbetaler den merverdiavgiften de skal betale videre inn til Skattemyndighetene.

Medlemmer må informere TONO – fra januar

For at TONO skal kunne utbetale merverdiavgift til de merverdiavgiftspliktige foretakene medlemmer har opprettet må medlemmene selv ta ansvar for å opplyse TONO om dette. Det blir anledning til å gjøre dette fra januar 2022.

Det er altså ikke mulig til å registrere denne informasjonen hos TONO i 2021 fordi det ennå jobbes med å utvikle tekniske løsninger for dette. TONO vil i januar gå ut med informasjon per e-post og/eller nyhetsbrev om hvordan registreringen skal gjøres.

Har du spørsmål?

TONO kan ikke gi skattemessige råd til medlemmene. Har du spørsmål om merverdiavgift oppfordrer vi deg derfor til å ta kontakt med en revisor, en regnskapsfører eller Skatteetaten. Du finner kontaktinfo på  www.skatteetaten.no/kontakt. Har du spørsmål til TONOs medlemsservice på direkte TONO-relaterte spørsmål, send en e-post til medlem@tono.no eller ved å ringe 22 05 72 00.

*OBS – Her ble enkeltpersonforetak feilaktig inkludert frem til 19/11 kl. 14:55.

Teksten ble oppdatert 19.11.21. Ordet selskap ble endret til foretak.