TONO har inngått avtale med TikTok

Selskapet Polaris Hub, som eies av TONO, danske Koda og finske Teosto, og som forhandler med musikkstrømmetjenester på vegne av eierselskapene, har nå inngått en avtale med TikTok. Dermed vil TONOs medlemmer få inntekter fra TikTok når musikken deres brukes på tjenesten.

 / 23/09/2022 /

Norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag har fått en ny inntektskilde. Lisensieringsavtalen som er fremforhandlet med TikTok av Polaris HUB for eierselskapene TONO, Koda og Teosto, samt islandske Stef innebærer at TikTok nå har tillatelse til å bruke musikken selskapene forvalter, og de skal også betale for musikken og rapportere hva som brukes.

– Vi er glade for at avtalen med TikTok nå er på plass. Musikk har stor verdi både for TikTok og tjenestens brukere, og nå vil norske låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere få avregning fra TONO når musikken deres brukes på tjenesten, sier administrerende direktør i TONO, Cato Strøm.

Avtalen har tilbakevirkende kraft, og innebærer at TikTok skal betale for bruk av musikk fra da TikTok ble lansert.

Sterk vekst

Stadig flere strømmer musikk på sosiale medier-plattformer. Undersøkelsen Polaris Digital Music Survey, som ble gjennomført tidligere i år av markedsanalyseselskapet YouGov på vegne av TONO, Koda og Teosto, viste at TikTok har hatt sterk vekst de siste to årene. I Norge strømmer 18 prosent musikk på tjenesten, mot 10 prosent i 2020. Blant ungdommene fra 12 til 17 år oppga 30 prosent at det var på TikTok de sist oppdaget en sang de likte.

Polaris Hub

 Polaris Hub, som forhandlet frem kontrakten, er en joint venture opprettet av de nordiske kollektive forvaltningsselskapene TONO, Koda (DK) og Teosto (FIN). Polaris Hub opptrer på vegne av alle tre organisasjonene når de forhandler og inngår avtaler med internasjonale digitale musikktjenester. Polaris Hub har tidligere også forhandlet nordiske avtaler med Meta (Facebook & Instagram), Apple, Spotify, YouTube og SoundCloud. Utbetaling av vederlag til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag foretas av hvert lands kollektive forvaltningsorganisasjon til sine respektive medlemmer.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen, Tono, tlf. +47 909 65 254, willy.martinsen@tono.no