Foto: Thomas Bjørnflaten/Nyebilder.no

Vil skape «Musikkens hus» i kvadraturen i Oslo:

TONO har kjøpt eiendommen Kongens Gate 12

TONO har kjøpt eiendommen Kongens Gate 12 i Oslo:  – Visjonen er å bygge et «musikkens hus» med lydstudioer og arrangementsfasiliteter for TONOs medlemmer, og kontorer for både TONO og andre virksomheter i musikkbransjen, sier adm. direktør i TONO, Karl Vestli.

 / 21/11/2023 /

Avtalen om kjøp av Kongens gate ble inngått 15. november etter vedtak i TONOs styre 13. november. Investeringen er en betydelig milepæl i TONOs 95-årige historie.

– Vi har store visjoner for bygget, som skal bli et «Musikkens hus». Vi skal bygge topp moderne studioer med et flott besøksområde for TONOs medlemmer som skal stå til fri benyttelse. Vi skal også bygge scene- og arrangementslokaler, i tillegg til kontorer for TONOs ansatte. Vi inviterer også andre virksomheter i musikkbransjen inn i tråd med visjonen om «Musikkens hus», og er allerede i samtaler med flere aktører om dette. Bygget signaliserer at vi er et TONO for fremtiden, og vi gleder oss til dette neste kapittelet i vår historie, sier adm.direktør i TONO, Karl Vestli.

Knutepunkt i musikk-Norge

TONOs styreleder Jørgen Karlstrøm sier at det i tillegg til årets årsmøtevedtak om at TONO kan investere i eiendom, står et visjonært og samlet styre bak beslutningen om å investere i eiendom.

– TONOs styre har i lengre tid arbeidet sammen med administrasjonen med idèen om å investere i eiendom og realisere et samlingssted for medlemmer. Vi arbeider for at TONO-huset i Kongens gate skal bli et knutepunkt i musikk-Norge. Målet er å samle en rekke musikkorganisasjoner og -selskaper under ett tak, samtidig som vi åpner dørene for TONOs medlemmer. Her skal det skapes ny musikk og nye sangtekster, det skal bli kurs, arrangement og seminarer, sier Jørgen Karlstrøm.

Lang historie med å eie egne lokaler
Etter å ha leid lokaler i Møllergata 4 i to år går nå med andre ord TONO tilbake til å investere i egeneide lokaler.

– Det er ikke noe nytt for TONO å investere i eiendom. Vi mener dette er et godt tidspunkt å investere på, som normalt gir god avkastning. Vi solgte våre kontorlokaler på Grønland i 2019 etter å ha eid det i mer enn tretti år. Det ga en gevinst på nærmere 60 millioner kroner, sier Vestli.

TONO investerer igjen i eiendom, etter salget av Tøyenbekken 21 i 2019: – Vi skal bygge topp moderne studioer med et flott besøksområde for TONOs medlemmer som skal stå til fri benyttelse. Vi skal også bygge scene- og arrangementslokaler, i tillegg til kontorer for TONOs ansatte. Vi inviterer også andre virksomheter i musikkbransjen inn i tråd med visjonen om Musikkens hus, sier adm. direktør i TONO, Karl Vestli (Foto: Stig Jarnes/Say Cheeze)

 

Gevinsten fra salget av Tøyenbekken 21 skytes nå inn i Kongens gate, deriblant til byggingen av studiofasilitetene for TONOs medlemmer. Dette er i tråd med årsmøtevedtaket fra 2022, som sier at midlene skal brukes til kulturelle formål i vid forstand, hvor studiofasiliteter for TONOs medlemmer nevnes spesifikt. Kjøpet er også i tråd med TONOs investeringsstrategi, som ble vedtatt av årsmøtet i 2023. Her står det å lese at TONO skal investere sine likvide midler med lav risiko, men samtidig «søke å oppnå best mulig avkastning på midlene». Eiendom er nevnt spesifikt. TONO overtar bygget med eksisterende leietagere 1 desember, og ser for seg en periode på 12-18 måneder før oppgradering og oppussing er fullført og planene er fullt ut realisert.

Bygget TONO kjøper av Malling & Co Vekst består av 6 etasjer fordelt på et brutto areal på 3 363 kvadratmeter. Før kjøpet har TONO gjennomført en grundig «due diligence»-prosess for å sikre et grundig beslutningsgrunnlag. Kjøpet finansieres av TONOs egne midler, samt gevinsten fra salget av Tøyenbekken 21 i 2019. TONOs rådgivere i transaksjonen var Realnor, Wikborg Rein og BER, mens Malling ble representert av Thommessen.


Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy.martinsen@tono.no, tlf. +47 909 65 254
Mads Mortensen, Managing Partner – Malling & Co Investment Management AS, mads@malling.no, tlf + 47 922 90 666