TONO, Koda og Teosto lanserer Polaris Futures Lab

Polaris Nordic-alliansen, bestående av TONO, danske KODA og finske Teosto, etablerer nå et felles forsknings- og utviklingsinitiativ under navnet «Polaris Futures Lab». FoU-initiativet ble lansert i dag på «Sonar+D»-konferansen i Barcelona.

 / 15/06/2017 /

Polaris Nordic-alliansen, bestående av TONO, danske KODA og finske Teosto, etablerer nå et felles forsknings- og utviklingsinitiativ under navnet «Polaris Futures Lab». FoU-initiativet ble lansert i dag på «Sonar+D»-konferansen i Barcelona.

Med det felles initiativet arbeider TONO, Koda og Teosto i felleskap mot en ledende rolle innen fremtidens administrasjon av opphavsrettigheter i musikkverk gjennom å  investere i ny teknologi og nye tjenester for musikkopphavere og musikkforlag, samt musikkbrukere. Målet med initiativet er å tenke helt nytt om de eksisterende arbeidsprosessene innen den kollektive forvaltningsmodellen, med et mål om å øke hurtigheten, effektiviteten og transparensen innenfor administrasjonen av fremføringsvederlag.

– Med Polaris Futures Lab har TONO og våre danske og finske søsterselskaper betydelige ambisjoner om utvikling av nye og gode løsninger for fremtidens forvaltning av musikkrettigheter, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

Radikal nytenkning rundt kollektiv forvaltning
Den første fasen av arbeidet i Polaris Futures Lab vil dreie seg om å identifisere nøkkelområder for å ta i bruk nye teknologier og utviklingsprosesser, på en måte som skal muliggjøre en radikal nytenkning av den eksisterende kollektive forvaltningsmodellen. Resultatene av arbeidet i Polaris Futures Lab vil bli rullet ut i Polaris-selskapene fra 2018. Konseptet har, på oppdrag av de tre selskapene, blitt utviklet av Teosto Futures Lab, Teostos innovasjonsplattform lansert i 2016. Med et initielt fokus på 12 måneder, skal Polaris Futures Lab-teamet, hvor også ressurser fra TONO bidrar, begynne sitt arbeid i august 2017 med en konseptbyggingsfase for å identifisere utviklingsspor og mulige problemområder for prosjektet.

– Med utgangspunkt i vårt allerede vellykkede samarbeid innen forskning og utvikling innenfor  IT-området er Polaris Futures Lab et betydelig skritt i å ta Polaris-samarbeidet videre. Vi benytter både egne og eksterne IT-ekspertmiljøer i arbeidet, som er av svært stor strategisk betydning for TONO i årene fremover, forteller adm.dir i TONO, Cato Strøm.

Om Polaris Nordic:
De tre nordiske forvaltningsselskapene TONO, Koda og Teosto står sammen i selskapet Polaris Nordic, et unikt initiativ blant forvaltningsselskaper, og som arbeider mot å skape større verdi for musikkopphavere og for å gi selskapene en ledende rolle i fremtidens forvaltning av musikkrettigheter. Gjennom samarbeidet reduserer selskapene kostnader, øker effektiviteten og skaper høyere omsetning gjennom mest mulig effektiv opphavsrettsforvaltning. Polaris Nordic-selskapene er blant verdens mest effektive forvaltningsselskaper, og som konstellasjon står Polaris Nordic-selskapene for et samlet innkrevd vederlag som plasserer oss blant de fem største sammenliknet med andre europeiske forvaltningsselskaper. Besøk www.polarisnordic.org

For mer informasjon:
Kjetil Larsen, IT-sjef i TONO, mob. 957 66 540, kjetil.larsen (a)tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen(a)tono.no