TONO lanserer revykampanje

Mange revyarrangører vet for lite om opphavsrett. Det skaper utfordringer for komponistsamvirket TONO. – Komponistene og sangtekstforfatterne skal gi tillatelse til bruk av musikk i skole- og studentrevyer og så videre, og nå tar vi grep for å øke kunnskapsnivået om opphavsrett, kollektiv forvaltning og TONO, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

 / 27/01/2022 /

I januar 2022 lanserer TONO en kampanje målrettet mot revyarrangører. Med en ny digital informasjonsside, nettannonsering, e-post- og brevbrevpostutsendelser til videregående skoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader over hele landet vil TONO minne russerevyer og andre revyarrangører om at de må ha komponistene og sangtekstforfatternes tillatelse til å bruke musikk.

– TONO arbeider hvert eneste år, kontinuerlig, med kampanjer mot musikkbrukere vedrørende klarering av musikkrettigheter, ikke minst revyer. Det som er nytt i år er at det er en større, mer omfattende kampanje som omfatter informasjonsside på nett, nytt brosjyremateriell, Google-annonsering og e-post- og brevpostutsendelse til videregående skoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader over hele landet. Vi håper dette vil bidra til at alle de som arrangerer revyer nå får den kunnskapen de trenger, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen i TONO.

All verdens musikk på ett sted

Alle som skriver musikk har et opphavsrettslig vern etter åndsverkloven. Arrangører som ønsker å bruke musikk offentlig, for eksempel i revy, må i prinsippet ha en tillatelse fra hver enkelt musikkskaper til å bruke musikken.

– Så å si alle verdens komponister og sangtekstforfattere er medlemmer av TONO eller søsterselskaper av oss i det internasjonale nettverket av opphavsrettsorganisasjoner. Dermed kan TONO gi fremføringstillatelse for så godt som hele verdensrepertoaret på vegne av opphaverne. For musikkbrukere som kringkastere, strømmetjenester, konsertarrangører, og ikke minst revyer kan det knapt bli enklere, sier Martinsen.

Tillatelse før premiere

Uansett hvem som har skrevet musikken, og hvilken form den skal fremføre i, må tillatelsen være gitt og musikkavtalen være på plass før premieredagen kommer. Når siste forestilling er over trenger TONO rapport over musikken som er fremført, publikumstall og billettinntekter for å kunne sørge for at pengene kommer frem til riktige opphavere.

– For en TONO-betaling på bare to prosent av revyens brutto billettinntekter kan arrangøren være trygg på at de bruker musikk lovlig, at alle rettigheter er klarert og at komponistene og sangtekstforfatterne som har skrevet musikken får TONO-utbetalingen sin, sier Martinsen.

I tillegg til å informere om nødvendigheten av å klarere musikkbruken med TONO i forkant av revyen minner TONO i kampanjen også om at revyene må TONO-rapportere hva slags musikk som er fremført.  TONO oppfordrer alle revyarrangører til å ta kontakt for å tegne avtale eller få sine spørsmål besvart.

Her er link til kampanjens informasjonsside: https://www.tono.no/revykampanje/

Om TONO:TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer, men arbeider også millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2020 for 712,4 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254