TONO med nytt strømmetilbud til menigheter

Menigheter som ikke ønsker å betale stykkpris for direktesendte nettgudstjenester har nå fått et nytt, enkelt og fleksibelt tilbud fra TONO.

 / 30/06/2020 /

Med vårens koronakrise begynte mange norske menigheter å strømme sine gudstjenester direkte på nett. Som kjent fremføres det musikk i gudstjenester, og dermed kreves tillatelse fra opphaverne via TONO. Pris per gudstjeneste er 300 kroner per gang. Nå får de menighetene som ønsker å strømme gudstjenester på jevnlig basis et nytt, enklere og mer fleksibelt tilbud fra TONO i form av to alternative typer halvårsavtaler:

1. Halvårsavtale for inntil 10 gudstjenester til kr. 2 500,-
2. Halvårsavtale for inntil 26 gudstjenester til kr. 5 000,- for direktestrømming av  gudstjenester

Dersom dette kan være en god løsning for din menighet, ta kontakt med TONOs Online Media avdeling på e-post online@tono.no

Halvårsavtalen gjelder ikke nettkonserter
Avtalen TONO nå tilby omfatter kun gudstjenester og andakter. Om menigheten ønsker å arrangere en direktesendt nettkonsert er det snakk om en helt annen type musikkbruk, og da kreves en særskilt avtale for dette.

Husk å rapportere!
Pengene vi får inn fra direktesendte nettgudstjenester blir til viktige TONO-utbetalinger til de som har skrevet musikken som fremføres. Men for at TONO skal kunne gjøre det er vi avhengige av musikkrapporter. Derfor understreker vi at det er svært viktig at menighetene ikke bare betaler TONO for fremføringene, men også innrapporterer musikkbruken. For å rapportere brukes rapporteringsskjemaet man finner ved å klikke her.

Husk NCB om et opptak skal ligge tilgjengelig
Det er viktig å være klar over at det er flere typer rettigheter på musikkfeltet. For opphavsrettighetene inntrer et annet rettighetsområde dersom musikk lydfestes og gjøres tilgjengelig for offentligheten, for eksempel ved opptak av en direktesendt gudstjeneste som man ønsker å legge ut på nett i etterkant. I slike tilfeller skal også synkroniseringen klareres. Det gjøres ikke via TONO, men hos NCB. For mer informasjon om for priser og betingelser, og for å klarere disse rettighetene, må man ta kontakt med NCB. Begynn gjerne med å besøke NCBs nettsider.

For å inngå avtale med TONO, ta kontakt med vår avdeling Online Media på online@tono.no.