TONO og NMR enige om avtale for utøverlag

TONO og Norsk Musikkråd har kommet frem til enighet om kring en avtale for forbundets utøverlag for 2018 og 2019. Avtalen, som nå er undertegnet av begge parter, omfatter utøverlagene i Norges musikkorps forbund, Norges korforbund og de av NMRs medlemsorganisasjoner som har utøverlag.

 / 08/03/2018 /
TONO og Norsk Musikkråd har kommet frem til enighet om kring en avtale for forbundets utøverlag for 2018 og 2019. Avtalen, som nå er undertegnet av begge parter, omfatter utøverlagene i Norges musikkorps forbund, Norges korforbund og de av NMRs medlemsorganisasjoner som har utøverlag.

– Vi har i lengre tid vært i forhandlinger med Norsk Musikkråd vedrørende en ny rammeavtale for utøverlagene tilhørende forbundet. Nå har vi kommet frem til enighet om en avtale som er godkjent av de respektive styrer. Vi er tilfredse med at vi nå har en avtale som innebærer en forenkling for begge parter, og som gir en forutsigbarhet i tiden fremover, sier Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO.

Rammeavtalen omfatter 4 500 lag, og med den nye rammeavtalen får utøverlagene tillatelse fra TONO til å fremføre beskyttet musikk til alle konserter som arrangeres. For TONO innebærer avtalen en økning i vederlag sammenliknet med den gamle avtalen. Det har sin bakgrunn blant annet i at den nye avtalen tar utgangspunkt i flere konserter enn tidligere. Under den nye rammeavtalen vil TONO fakturere en gang i året, og NMR vil viderefakturere de 16 organisasjonene som dekkes av avtalen. Dette innebærer en forenkling for TONO sammenliknet med den gamle avtalen, hvor TONO fakturerte hver enkelt organisasjon.

Dette er organisasjonene som er inkludert i avtalen:

De Unges Orkesterforbund
Dissimilis Norge
Folkorg for Folkemusikk og folkedans
Korpsnett Norge
Norsk Jazzforum
Norges Kirkesangforbund
Norges korforbund
Norsk Munnspillforum
Norges musikkorps forbund
Norsk Sangerforbund
Norsk Sangerforum
Norsk Viseforum
Norske Symfoniorkestres Landsforbund
Pascal Norge
Ung i Kor
Ung Kirkesang