TONO og NMR enige: 4370 utøverlag har fått TONO-avtale

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har videreført avtalen som regulerer fremføringer av musikk TONO forvalter hos i alt 4370 utøverlag tilhørende 15 av NMRs medlemsorganisasjoner. Avtalen gjelder for inntil to år, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021.

 / 04/03/2020 /

Avtalen regulerer retten til fremføring av de musikkverk TONO forvalter samt lagenes betaling til TONO for dette. Avtalen omfatter kun fremføring av musikk på konserter som arrangeres av utøverlagene selv. Den omfatter dermed ikke de konserter hvor de engasjeres av andre arrangører. I slike tilfeller må arrangørene få tillatelse fra TONO på ordinært vis.

Forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder, er tilfreds med å ha kommet frem til enighet med NMR. Avtalen som omfatter utøverlagene har gyldighet fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021. (Foto: Caroline Roka)

– Vi er tilfredse med å ha blitt enige om denne avtalen. Den regulerer et forholdsvis stort volum av konserter, og gir dermed forutsigbarhet for både TONO og utøverlagene. Samtidig gir en rammeavtale som dette store gevinster når det gjelder tid og ressurser brukt på administreringen av fakturerings- og rapporteringsarbeidet, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder.

– Rammeavtalen med TONO bidrar til at utøverlag som kor, korps og orkestre kan spille så mange konserter de makter innenfor begrensningene i avtalen, og slipper dermed å søke tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig at lagene fyller ut musikkrapporter etter hver konsert, for å bidra til at vederlaget som er betalt når frem til riktig opphaver, sier Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk Musikkråd.

Avtalen innebærer at vederlag for alle konserter med en omsetning under kr 50.000 i billettinntekt ivaretas av sentralleddet, mens vederlag for konserter over denne størrelsen beregnes i hvert tilfelle og faktureres det enkelte lag.

Her er organisasjonene som er omfattet av den nye avtalen:

Dissimilis Norge, FolkOrg, Korpsnett Norge, Norges Kirkesangforbund, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund, Norsk Jazzforum, Norsk Munnspillforum, Norges Sangerforbund, Norges Sangerforum, Norsk Viseforum, Norske Symfoniorkestres Landsforbund, Pascal Norge, Ung i Kor og Ung Kirkesang.

Dersom du tilhører ett av disse lagene og ønsker mer informasjon fra NMR på dette, kan du lese mer på www.musikk.no/tono.

Kontaktpersoner:
Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO, mob. 909 46 976, e-post: geir.gaarder (a) tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen(a)tono.no
Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd, mob. 950 62 358, e-post: bd@musikk.no

Om Norsk musikkråd
Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon og interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. NMR har 35 medlemsorganisasjoner, 16 fylkesmusikkråd og representerer over 230.000 medlemskap. NMR arbeider kontinuerlig for å bedre organisasjonenes rammebetingelser og det lokale musikklivets behov for egnede øvelokaler. For mer informasjon: www.musikk.no

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag ca 35 000 TONO-medlemmer, samt nærmere 3 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon: www.tono.no