TONO omsatte for 864,6 millioner kroner i 2022

TONO omsatte for rekordhøye 864,6 millioner kroner i 2022. – Det er spesielt gledelig å se at konsertinntektene er tilbake etter to vanskelige pandemiår, og er de høyeste noensinne, sier administrerende direktør i TONO, Karl Vestli.

 / 25/05/2023 /

TONO, som forvalter opphavsrettigheter i musikkverk på vegne av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, oppnådde sine beste resultater noensinne i 2022. Omsetningen var på 864 624 850 kroner, opp fra 843 967 603 kroner i 2021, en økning på 2,45 prosent. Holdes en covid-19-kompensasjon fra Kulturdepartementet på 33,9 millioner kroner i 2021 utenfor er økningen på 4 prosent.

Omsetningen i 2022 er 200 millioner kroner høyere enn omsetningen som ble bokført for fem år siden, i 2017.

– Vi er tilfredse med resultatene for 2022, og gleder oss spesielt over den sterke økningen i konsertinntektene der vi endte på 104 millioner kroner, våre høyeste konsertinntekter noensinne. Vi hadde også rekordhøye inntekter fra bakgrunnsmusikk, og vekst fra kinoer. Vi ser også en sterk underliggende vekst fra 2020 til 2022 innen radio og TV på 34 prosent og fra strømming av musikk og film på over 60 prosent, selv om en rekke større etteroppgjør i 2021 medfører at vi har en nedgang på disse områdene i 2022-inntektene, sier Karl Vestli, adm.direktør i TONO.   

TONOs brutto omsetning siste 10 år.

Positiv trend

TONOs inntekter stammer fra bruken av norsk og utenlandsk musikk på radio, TV, konserter, musikk- og filmstrømmetjenester, cafeer og annen offentlig bruk av musikk.

Kringkastingsområdet (radio, TV og tredjeparts videresending av TV- og radioinnhold) er TONOs største inntektsområde, og ga 348 millioner kroner i samlede inntekter i 2022. Ekstraordinære oppgjør i 2021 viser en liten nedgang i 2022-regnskapet. Det er likevel underliggende vekst på dette området, med en økning fra 2020 på 19,2 prosent.

Også fra musikk- og filmstrømmetjenester var det en marginal nedgang fra 2021, av samme årsak som på kringkastingsområdet. Også her var det ekstraordinære oppgjør i 2021 som trakk opp. Her endte TONOs inntekter på 225 millioner kroner, ned fra 227 millioner kroner året før. Inntektene var likevel 60 prosent høyere enn i 2020.

En stadig større andel av TONOs internettinntekter kommer fra TONOs multi-territorielle direktelisensiering av tjenestene. TONO får i tillegg onlineinntekter fra søsterselskapene i andre land.

– TONOs inntekter fra musikk- og filmstrømmetjenester har vokst med 70 prosent på fem år. Det er likevel viktig å merke seg at dette er en økonomi som skaper store forskjeller mellom de som strømmes mye, og de med et smalere publikum. De fleste av våre medlemmer har lave inntekter fra strømming, og mange opplever ikke dette som en økonomi der betalingen for musikken er rimelig, sier Vestli.

– Vi er tilfredse med resultatene for 2022, og gleder oss spesielt over den sterke økningen i konsertinntektene der vi endte på 104 millioner kroner, våre høyeste konsertinntekter noensinne, sier administrerende direktør i TONO, Karl Vestli.

Stabile inntekter fra søsterselskaper i utlandet

I tillegg til TONOs utenlandsinntekter fra sin internasjonale lisensiering av onlinetjenester, får TONO også utenlandsinntekter på den tradisjonelle måten, fra søsterselskaper i andre land. Disse inntektene omfatter områder som radio, TV, konserter, internett med mer. Inntektene fra søsterselskaper holdt seg stabile fra 2021 til 2022, og endte på 72,9 millioner kroner.

TONOs resultat til fordeling til rettighetshaverne var i 2022 på 717 348 479. 

 

Øvrige nøkkeltall

TONOs åpenhetsrapport og årsrapport kan nå leses på tono.no: https://www.tono.no/arsberetning/apenhetsrapport-2022/

Om TONO
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og fore
nkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no