Live_stream_FB_1_foto_KD
 © Kristian Dugstad / TONO

TONO skal synk-lisensiere mindre videoproduksjoner

Nå har det blitt enklere å klarere rettigheter for bruk av musikk i mindre videoproduksjoner. Fra januar tilbyr nemlig TONO klarering av både synkroniserings- og fremføringsrettigheter i små videoproduksjoner som for eksempel videoopptak av direktesendte konserter og gudstjenester.

Willy Martinsen

TONO overtar nå synkroniseringsområdet fra NCB i Danmark for mindre produksjoner som for eksempel de tilfeller der arrangører av direktesendte nettkonserter og gudstjenester ønsker at «live streamene» skal bli liggende på nett som opptak i etterkant av sendingen.

Dermed vil mindre videoprodusenter som menigheter og konsertarrangører nå få begge opphavertillatelsene – både synkroniseringen og fremføringen – på ett og samme sted, hos TONO.

Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO. Foto: Caroline Roka.

– Produsentene av slike mindre produksjoner er et annet segment enn kringkastere, produksjonsselskaper, reklamebyråer og liknende. Vi ønsker å tilby disse et produkt som er tilpasset deres bruksområder, og når vi nå tilbyr begge disse opphaverlisensene blir det enklere å lage video med musikkinnhold. Det tror vi vil stimulere til flere produksjoner, noe som igjen vil gi økte inntekter til våre medlemmer, sier Inger Elise Mey, som er avdelingsdirektør for Online Media, avdelingen med hovedansvaret for å lisensiere nettkonserter i TONO.  

Lisensieringsområder – og tidsbegrenset synkroniseringsvederlag

Områdene TONO har overtatt fra NCB omfatter helt konkret mindre audiovisuelle produksjoner, slik som for eksempel treningsvideoer, undervisningsfilmer til skolebruk og bedriftsproduksjoner for intern visning, samt klarering for opptak av konserter og gudstjenester som man ønsker å ha liggende på nett i etterkant av direktesendingene. TONOs lisensiering av synkronisering omfatter kun de mekaniske rettighetene som er nødvendige når det skapes en slik produksjon med både musikk og bilder. Den påfølgende bruken av produksjonen skal i tillegg klareres separat.

For konserter og gudstjenester så har TONO et begrenset synkroniseringsvederlag vederlag på 500 kroner per produksjon for tilgjengeliggjøring i etterkant inntil 7 dager. Skal produksjonene være tilgjengelig utover 7 dager, så kan TONOs Online Media avdeling kontaktes på e-post online@tono.no for å inngå en avtale for dette.

Internett, sosiale medier – og COVID-19 gir nye bruksområder

Videoproduksjon var tidligere forbeholdt profesjonelle aktører. I dag kan enhver lage video med musikkinnhold med mobiltelefonen og distribuere det på YouTube, Facebook eller på egne nettsider. Covid-19 satte fart i en allerede rivende teknisk utvikling:

Da Norge ble rammet av COVID-19, og smittevernhensyn gjorde det umulig å holde ordinære konserter og gudstjenester, presset det seg frem behov for digitale løsninger. TONO var tidlig ute med tilpassede priser og løsninger for dette området. Etter hvert har både TONO og våre øvrige nordiske søsterselskaper, samt NCB, sett at vi også kunne gjøre noe med lisensieringen av synkroniseringsrettighetene, og resultater ser man i dag når vi nå tilbyr både synkronisering- og fremføringstillatelser for mindre videoproduksjoner, sier Mey.

TONO kan ikke klarere innspillingsrettigheter

Det er viktig å være oppmerksom på at TONO kun gir tillatelse til bruk på vegne av opphaverne, det vil si de som har laget musikken: Komponistene og sangtekstforfatterne. Ønsker man å bruke innspilt musikk i videoproduksjonen må man også klarere innspillingsrettighetene, det vil si at man trenger en tillatelse til å bruke selve innspillingen. Dette er et helt annet rettighetsområde som ligger utenfor TONOs forvaltningsområde. Klarering av eventuelle innspillingsrettigheter vil man dermed fortsatt måtte klarere med plateselskapet som eier innspillingen man ønsker å bruke.

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 35 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254.