OSLO 20220422 Foto for Tono. Foto: Nyebilder Ved spørsmål om bildebruk kontaktes Nyebilder AS v/ Thomas Bjørnflaten – thomas@nyebilder.no – tlf: 90203277

TONO søker dataanalytiker

Musikkbransjen endrer seg i stor fart, og dataanalyse blir helt sentralt i utviklingen av nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. TONO søker derfor dataanalytiker til vår nylig opprettede utviklingsavdeling.

 / 07/11/2023 /

Du kan også lese stillingsannonsen på Finn.no ved å klikke her.

Arbeidsgiver: TONO
Stillingstittel: Dataanalytiker
Frist:01.12.2023
Ansettelsesform: Fast
Musikkbransjen endrer seg i stor fart, og dataanalyse blir helt sentralt i utviklingen av nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. TONO har nylig opprettet en utviklingsavdeling som har ansvaret for utviklingsarbeid knyttet til digitaliseringsprosesser og forretningsstøtte.
Avdelingen har blant annet ansvar for et omfattende endringsprogram som skal legge til rette for selvbetjening ut mot kunder og medlemmer, automatisering av forretningsprosesser og innføring av nye tekniske løsninger.For å styrke dette arbeidet og bidra til å realisere TONOs ambisjoner, ser vi etter deg som motiveres av utvikling og endring. I denne rollen vil du utvikle god forståelse for musikkbransjen, TONOs virksomhet og forretningsbehov.

 

Som dataanalytiker vil du: 

 • Understøtte TONOs behov for innsikt for å optimere forretningsprosesser, kunderelasjoner og inntektsstrømmer samt behov for obligatorisk rapportering til myndigheter og andre
 • Bidra til å implementere datavarehus og BI verktøy i TONO
 • Bidra i IT utviklingsprosjekter for å sikre at dataarkitekturen understøtter forretningens behov for innsikt/rapportering
 • Analysere markedsdata for eksempel i forbindelse med kampanjer, prismodeller og effektmåling
 • Analysere og forberede datagrunnlag til fordeling av vederlag på inntektsområder hvor det mangler bruksdata
 • Analysere hvordan data kan struktureres for å oppnå høyere grad av selvbetjening på portal og høyere grad av automatisering i interne prosesser
 • Være en del av vårt transformasjonsprogram Mjølnir, som håndterer en rekke interessenter som medlemmer, kunder, søsterselskaper, fagavdelinger, styret m.fl.

 

Vi ser etter deg som: 

 • Har høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eksempelvis innen statistikk, matematikk, informatikk eller liknende og relevant arbeidserfaring
 • Har analytiske ferdigheter knyttet til arbeid med strukturerte og ustrukturerte datasett
 • Har erfaring med innsamling, bearbeiding og visualisering av store datamengder
 • Har erfaring med SQL, Python, Databricks eller tilsvarende
 • Er strukturert og resultatorientert med gode kommunikative ferdigheter på både faglig og mellommenneskelig nivå.
 • Har evnen til å visualisere og transformere kompliserte problemstillinger på en lettfattelig og informativ måte
 • Har interesse for ny teknologi basert på mønstergjenkjenning,
 • maskinlæring eller KI
 • Har generelt god forståelse av IT-systemer og evner å kommunisere godt og tydelig, både skriftlig og muntlig på tvers av brukere og utviklere

 

Vi tilbyr: 

 • En mulighet til å utvikle seg i en organisasjon og bransje i endring.
 • En hyggelig arbeidsplass i nye og moderne lokaler i et hyggelig, sosialt, uformelt og godt arbeidsmiljø midt i Oslo sentrum.
 • Et miljø med en kultur som legger til rette for faglig vekst som du kan påvirke
 • Konkurransedyktige betingelser

Om TONO

TONO eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konserter og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk. TONO har 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk, og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO har 65 ansatte, og omsatte i 2022 for kr 864,6 millioner.

Vennligst send din søknad via Finn.no. https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=327645426

 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Janne Sievers, HR & Organisasjonssjef, janne.sievers (a) tono.no
Christian Onshus, programdirektør, christian.onshus (a) tono.no