OSLO 20220422 Foto for Tono. Foto: Nyebilder Ved spørsmål om bildebruk kontaktes Nyebilder AS v/ Thomas Bjørnflaten – thomas@nyebilder.no – tlf: 90203277

TONO søker folk  

TONO søker nå etter en forretningsutvikler og en produkteier for kundeportal og CRM. Les om stillingene her.

 / 30/06/2023 /

TONO har nylig opprettet en utviklingsavdeling som har ansvaret for utviklingsarbeid knyttet til digitalisering og forretningsstøtte. Avdelingen har blant annet ansvar for et omfattende endringsprogram som skal legge til rette for selvbetjening ut mot kunder og medlemmer, automatisering av forretningsprosesser og innføring av nye tekniske løsninger.

Vi leter nå etter to stillinger til denne avdelingen, en produkteier for våre CRM- og portalløsninger og en forretningsutvikler. Dersom du tror at du kan være riktig person til en av disse stillingene, kan du lese stillingsannonsene på Finn.

Produkteier for kundeportal og CRM
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=307205242

Forretningsutikler
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=307204450