TONO søker Full-Stack utvikler

TONO skal i årene fremover gjennom en større digital transformasjon der ny teknologi, maskinlæring og AI er nøkkelord. Vi søker nå en person i fast stilling som Full-Stack utvikler.

 / 30/06/2020 /

Er du klar til å forme den digitale fremtiden sammen med oss?

Se stillingsannonsen og søk på stillingen på finn.no

TONO er blant verdens mest effektive forvaltningsselskaper som ivaretar rettighetene til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag for fremføring av musikkverk. Vi forvalter opphavsrettigheter på vegne av utenlandske rettighetshavere samt våre egne medlemmer.

Selv om vi over lang tid har utviklet effektive systemer er det stadig behov for å bygge nye tjenester samt modernisere kjernesystemene. Vi skal i årene fremover gjennom en større digital transformasjon. Til dette har vi tenkt å utnytte nyere teknologi, moderne måter å organisere og bruke data og videreutvikle vår utnyttelse av maskinlæring og AI. Målet er å øke hastigheten og nøyaktigheten i fordeling til våre rettighetshavere samt gi en moderne brukeropplevelse for kunder, medlemmer, forlag og andre samarbeidspartnere.

Dersom du synes dette høres spennende ut og mener du kan bidra med både påvirke og utvikle innovative løsninger for musikkbransjen, ønsker vi å høre fra deg.

Ønskede kvalifikasjoner, erfaringer og egenskaper: 
·       Relevant høyskole-/universitetsutdanning eller relevant erfaring
·       Du har gode muntlig og skriftlig kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
·       Du er nysgjerrig på ny teknologi hvor kunnskapsoppdatering er kontinuerlig prosess
·       Du trives med å arbeide selvstendig og effektivt, men ser også at resultater skapes i fellesskap
·       Du transformerer brukerhistorier til funksjonskode, skriver effektiv og leselig kode
·       Du anvender profesjonelle metoder, som kontinuerlig integrering og distribusjon og bidrar aktivt til programvareleveranser med høy kvalitet

Relevante verktøy og teknologier
·       PHP, Python, Javascript/Typescript, Java
·       React, html/CSS
·       RESTful APIs og mikroservices arkitektur
·       Version Control (git), Jira
·       Database teknologi generelt – SQL (MSSQL, DB/2 og andre) & NoSQL (MongoDB, DynamoDB)
·       Bruk av Elasticsearch, Solr, Grafana, Lucene, Splunk for søking, analyse og visualisering
·       Konteiner teknologi som LXC, Docker/Podman og Kubernetes
·       Privat eller offentlig sky slik som OpenShift , Nutanix, AWS, Azure, Google
·       Åpen kildekode

Vi tilbyr:

·       Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
·       Et miljø med en kultur som legger til rette for faglig vekst som du kan påvirke
·       Konkurransedyktige betingelser
·       Kontorlokaler meget sentralt beliggende i Oslo sentrum
·       Strukturerte og målrettede arbeidsområder

Har du spørsmål vedrørende stillingen, vennligst ta kontakt med IT-sjef Kjetil Larsen på kjetil.larsen(a)tono.no eller Head of HR Janne Sievers på janne.sievers(a)tono.no.

Se stillingsannonsen og søk på stillingen på finn.no

Om TONO

TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 34 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO har 60 ansatte, og omsatte i 2019 for kr 771 millioner.