TONO støtter leting etter «den nye Grieg»

Norsk komponistforening fyller 100 år, og i den anledning støtter TONO prosjektet «Kupp», fordi det vil bidra til økt oppmerksomhet omkring komponering av samtids- og kunstmusikk.

 / 25/10/2017 /
Norsk komponistforening fyller 100 år, og i den anledning støtter TONO prosjektet «Kupp», fordi det vil bidra til økt oppmerksomhet omkring komponering av samtids- og kunstmusikk.

Foto øverst: Orkestersjef ved Oslo-filharmonien Roger Olstad, Therese B. Ulvo og styreleder i Norsk komponistforening, Jørgen Karlstrøm. (Foto: Lars Igesund/NKF)

– TONO ble startet av Norsk Komponistforening i 1928, og det er derfor svært naturlig for oss å takke Norsk Komponistforening for deres arbeid gjennom 100 år ved å gi foreningen en gave. Vi mener at den beste gaven er å investere i prosjektet Kupp fordi det, gjennom å løfte frem et knippe unge komponister i tett samarbeid med noen av landets ledende orkestre, vil bidra til å skape økt oppmerksomhet omkring komponisters arbeid og betydning for samfunnet, forteller Cato Strøm, adm.dir i TONO.

Gaven ble kunngjort av TONOs styreleder Ingrid Kindem på pressekonferansen for Kupp, som ble avholdt stiftelsesdatoen til Norsk Komponistforening, den 24. oktober på Hotel Continental, for øvrig med samme adresse som hvor komponistforeningen ble stiftet i 1917. Den gang lå Brødrene Hals Pianofabrikk og konsertsal her.

Styreleder i TONO, Ingrid Kindem, kunngjorde TONOs støtte til «Kupp» på pressekonferansen 24. oktober.

Seks unge komponister
KUPP er et utviklings og nettverksprogram for unge, lovende komponister under 35 år. Seks orkestre fra hele Norge er med på programmet, som alle velger én komponist hver som de forplikter seg til å bestille et helt nytt verk av. Ambisjonen er at verkene skal nå et stort publikum, og bringe nye norske komponisttalenter ut til et internasjonalt marked. Under presselanseringen ble det hele poengtert med at man ønsker å finne «den nye Grieg».

Norge har en lang og sterk tradisjon for komposisjon, og norske komponister blir spilt av orkestre og ensembler over hele verden. For å videreføre denne musikkarven trenger dagens unge komponister et internasjonalt nettverk for å få ut musikken sin. Dette er et krevende og vanskelig marked å navigere i, og bransjeutvikling er derfor en stor del av KUPP. I løpet av 2018 blir de seks unge komponistene tatt med til noen av de aller viktigste arenaene for klassisk musikk i inn- og utland, som Festspillene i Bergen, Ultimafestivalen i Oslo og Classical Next i Rotterdam.

Therese B. Ulvo er første navn som er kunngjort i Kupp-programmet. Hun skal som del av programmet komponere et stykke som skal fremføres av Oslo-filharmonien. Her intervjues hun av Music Norways Einar Eidsvåg på pressekonferansen.

Therese B. Ulvo er første utvalgte komponist
Den første komponisten som er valgt ut til programmet er den fremadstormende Therese B. Ulvo som skal jobbe med Oslo-Filharmonien.

– Vi er veldig glade for å være med i dette spennende programmet, og ser særlig frem til å arbeide sammen med Therese B. Ulvo, sier administrerende direktør i Oslo-Filharmonien, Ingrid Røynesdal.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å bli valgt ut til dette! Ser frem til samarbeidet med Oslo Filharmoniske Orkester. Etter å ha gjort flere store prosjekter de siste årene, og også høstet en del åtgaum utenfor landets grenser virker det likevel ganske uoverkommelig å bryte gjennom lydmuren internasjonalt. Det er rett og slett noe jeg ikke har kapasitet til å jobbe nok med på egen hånd – og heller ikke nok kunnskap om. Jeg håper KUPP kan gi meg både muligheter og kompetanse, sier Therese B. Ulvo.

Styreleder i NKF, Jørgen Karlstrøm, på pressekonferansen på Hotel Continental 24. oktober, på dagen 100 år siden Norsk Komponistforening ble stiftet – og i samme lokaler som foreningen ble stiftet i. Den gangen rommet lokalene Brødrene Hals pianofabrikk og konsertsal.

Entusiasme hos Music Norway
Music Norway er nærmeste samarbeidspartner med Norsk Komponistforening i arbeidet med Kupp:

– Jeg digger dette programmet! Det er et sterkt lag av gode samarbeidspartnere bak dette prosjektet, og kompetansen og nettverket de tar med seg inn er jeg overbevist om vil åpne dører både lokalt og internasjonalt. Nå gleder jeg meg bare til å se alt utfolde seg, og ikke minst følge komponistene på ferden ut i verden – Kathrine Synnes Finnskog, direktør, Music Norway

Også Talent Norge er med som støttespiller:

– Vi glade for dette samarbeidet og den innsatsen som her gjøres for unge komponister. Music Norway og Norsk Komponistforening bygger på sitt fagfelt og nettverk og utvikler en toppsatsing for unge komponister. Det er utrolig flott at de store orkestrene har sett verdien av dette og ønsker å bidra til å løfte neste generasjon komponister. Vi håper også dette vil gi et godt grunnlag for videre samarbeid. Og ikke minst gratulerer med 100 år til Norsk Komponistforening! – Maria Mediaas Jørstad, daglig leder, Talent Norge

Se vår korte videoreportasje om Kupp her.

FAKTA:

Orkestre som deltar i KUPP
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester www.noso.no
Trondheimsolistene http://trondheimsolistene.no/
Bergen Filharmoniske Orkester http://harmonien.no/
Stavanger symfoniorkester http://www.sso.no/
KORK – https://www.nrk.no/kork/
Oslo-Filharmonien – https://ofo.no/

Partnere: Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway
Støttet av: Sparebankstiftelsen DNB , Talent Norge, TONO og Det norske komponistfond

Programmet består av kursing, mentorsessions, nettverkssamlinger og komponering av nye verk