TONO vant rettssak mot Norsk Lokalkringkasting

Radio Hallo Ski kan ikke lenger sende musikk forvaltet av TONO ettersom eierselskapet Norsk Lokalkringkasting AS ikke har betalt TONO vederlag for bruken av musikk. Det er resultatet etter at TONO sist fredag fikk medhold i vår begjæring om midlertidig forføyning.

 / 13/06/2019 /

Radio Hallo Ski kan ikke lenger sende musikk forvaltet av TONO ettersom eierselskapet Norsk Lokalkringkasting AS ikke har betalt TONO vederlag for bruken av musikk. Det er resultatet etter at TONO sist fredag fikk medhold i vår begjæring om midlertidig forføyning.

– Dette er et svært gledelig resultat. Vi er blitt gitt medhold av retten for at man ikke kan drive radio på rettighetshavernes bekostning, uten tillatelse og uten å betale for seg. Vår begjæring om midlertidig forføyning, som innebærer et forbud mot å fremføre musikk i deres sendinger, ble tatt til følge. TONO fikk fullt medhold i alt, og ble tilkjent 170 000 kroner i saksomkostninger, sier Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO.

– En soleklar dom. Driver man en radiokanal hvor det avspilles musikk skal man ha tillatelse fra opphaverne gjennom en avtale med TONO, og man skal betale for seg, sier avdelingsdirektør for Online Media i TONO, Inger Elise Mey. (foto: Caroline Roka)

Har aldri betalt for seg
NLK driver en rekke lokalradiokanaler. Det har vært brukt musikk i alle disse, uten at selskapet har betalt TONO vederlag for bruken. Dette til tross for at selskapet i 2016 ble dømt til å betale TONO mer enn 726 000 kroner pluss saksomkostninger og renter.

Ulovlig musikkbruk
Med dette som bakgrunn valgte TONO, med virkning fra 28. desember 2018, å trekke tilbake tillatelsen til å utnytte musikk i radiosendingene på Radio Hallo Ski. Det ble heller ikke gitt ny lisens for 2019, og dermed har all bruk av musikk etter 28. desember 2018 vært ulovlig. I vår gikk TONO til retten for å forsøke å stanse bruken av musikk. Saken var til behandling i Oslo Tinghus 5. juni 2019.

– Det er en soleklar dom. Driver man en radiokanal hvor det avspilles musikk skal man ha tillatelse fra opphaverne gjennom en avtale med TONO, og man skal betale for seg. Når Norsk Lokalkringkasting nå har fått forbud mot å bruke musikk begrenser vi den skaden dette selskapet har påført våre medlemmer og deres rettigheter, sier Mey.

Les dommen her (Pdf, åpner i nytt vindu)