TONOs adm. direktør går av med pensjon

Cato Strøm går av med pensjon 1. juli 2022 etter 33 år som administrerende direktør i TONO.

 / 17/03/2022 /

Cato Strøm begynte som juridisk rådgiver i TONO i januar 1983. I 1986 fikk han stillingen som underdirektør og juridisk ansvarlig, og i 1989 overtok han som administrerende direktør.

– Da Kulturminister Lars Roar Langslet avviklet kringkastingsmonopolet i 1981 lå det i kortene at en medierevolusjon ville treffe Norge. Det var bakgrunnen for at jeg, etter råd fra mine sjefer i departementet der jeg var ansatt, begynte i TONO. Det ble nesten 40 intense, spennende, omveltende og morsomme år i opphavernes tjeneste, sier Cato Strøm, som fyller 70 år i juni.

Strøm går av med pensjon 1. juli 2022, men vil ha en rådgivende rolle i en overgangsfase.

Sterkere enn noen gang

TONO har i løpet av Strøms år i TONO gjennomlevd flere medierevolusjoner. I Strøms første år som administrerende direktør i TONO omsatte selskapet for 68,1 millioner kroner. I 2020 var dette økt til 712,4 millioner kroner. Tallene for 2021 offentliggjøres om få uker.

– Det har vært et privilegium og en glede, sammen med fantastiske kolleger, å se TONO vokse i til å bli et av de mest inntektsbringende og kostnadseffektive kollektive forvaltningsselskapene i verden. Et ettertraktet repertoar, god lovgivning og gode strategiske organisatoriske valg gjør at vi som selskap er der vi er i dag. Vi har dessuten klart oss bedre gjennom to år med pandemi enn de fleste andre kollektive forvaltningsselskaper i verden, ikke minst takket tålmodige opphavere, et solid lovgrunnlag og en fantastisk dugnadsånd, sier han.

Arbeidet med å finne ny adm. direktør er i gang

TONOs styre er i gang med å finne Strøms etterfølger.

– Få, om noen, i Norge har bidratt så mye til norsk musikkliv, for norske komponister, låtskrivere, musikktekstforfattere og musikkforlag som det Cato Strøm har gjort i løpet av 33 år som administrerende direktør i TONO. Utviklingen de siste 30 år har vært enorm og preget av store skifter i både teknologi, musikkbruk, og lisensieringsformer. Strøm har ledet TONO igjennom alle disse skiftene, og ikke minst igjennom de to siste, og svært utfordrende, årene med pandemi. Nå står norsk musikkliv foran en gjenoppstart etter pandemien samtidig som endringstakten i de ulike markedene øker. Styret vil nå legge opp til et bredt søk for å finne den riktige kandidaten som skal lede TONO de neste årene, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i TONO.

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2020 for 712,4 millioner kroner.

For mer informasjon:

Jørgen Karlstrøm, styreleder i TONO, jorgen (a) komponist.no, mob. 957 25 736
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254
Cato Strøm, administrerende direktør i TONO, cato.strom (a) tono.no, mob. 922 16 319