TONOs ansatte på hjemmekontor

Mange av TONOs ansatte vil i dagene fremover arbeide hjemmefra. Bakgrunnen er Helsedirektoratets oppfordring til bedrifter om å legge til rette for hjemmekontor for å bidra til å redusere spredningen av viruset COVID-19.

 / 11/03/2020 /

TONO gjør alt vi kan for at dette tiltaket ikke vil medføre merkbare belastninger for TONOs medlemmer og kunder, men kan ikke garantere at det ikke vil innebære eksempelvis noe lengre svartid på telefon. Vi ber om forståelse for dette.

Vi presiserer at ingen av TONOs ansatte har fått påvist smitte.