TONOs årsmøte 2018

TONOs årsmøte finner sted på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo den 29. mai kl. 17. Hvis du er andelshaver i samvirket TONO, og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, så kan du melde dette inn til TONO innen 28. februar kl. 12.

 / 07/02/2018 /

TONOs årsmøte finner sted på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo den 29. mai kl. 17. Hvis du er andelshaver i samvirket TONO, og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, så kan du melde dette inn til TONO innen 28. februar kl. 12.

Foto over: Fra årsmøtet 2017 (foto:Willy Martinsen/TONO)

Det skal etter gjeldende vedtekter, på årsmøtet i 2018, foretas valg av styremedlemmer og varamedlemmer.  Valgkomiteen forbereder valgene, jf. vedtektenes § 24 (4).

Følgende valg skal gjøres i år
Fire styremedlemmer og fire varamedlemmer skal velges for to år, jf. TONOs vedtekter § 30 (1)-(4), jf. §§ 28 (1)-(3)).  Følgende er på valg i 2018 (uthevet):

Paragrafene refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her (link til annen side på tono.no, åpner i nytt vindu)

TONOs valgkomité består av Lars Martin Myhre (NOPA), Kristin Andersen (MF), Nils Henrik Asheim (NKF) og Hanna Paulsberg (fri plass/NOPA).

Dersom du er andelshaver i samvirket TONO SA, og har forslag til kandidater som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22 05 72 00, innen 28. februar kl. 12. Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

For oversikt over valgbare medlemmer, logg inn på Mitt TONO (link til annen side på tono.no, åpner i nytt vindu).

*De ansattes representanter velges etter egne regler fastsatt i lov om kommune- og fylkestingsvalg, av og blant TONOs ansatte.