TONOs årsmøte 2022 avholdes i dag

TONOs årsmøte avholdes i dag kl 18 som et hybridmøte med mulighet for deltakelse fysisk på Popsenteret i Oslo og over nett.

 / 08/06/2022 /


TONO varslet om årsmøtet første gang 15. februar, og deretter med invitasjon per e-post 25. mai og med påminning 7. juni. Alle årsmøtedokumentene ligger nedlastbare for årsmøtedeltakerne på TONOs årsmøteportal.

Med tanke på den praktiske gjennomføringen av årsmøtet hjelper du administrasjonen om du forhåndsregistrerer deg dersom du ønsker å delta. Du finner informasjon om dette i e-postinvitasjonen du har fått tilsendt. Husk også at uansett om du skal delta fysisk eller digitalt så vil du trenge mobiltelefon og/eller PC for å kunne sette deg på taleliste, stemme ved valg og så videre.

Årets valg
Det skal i år foretas følgende valg:


Vedtektsendringer og andre bestemmelser
Krav i loven om kollektiv forvaltning innebærer at årsmøtet skal ta stilling til generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshaverne, TONOs investeringsstrategi og generelle prinsipper for fradrag i rettighetsinntekter, herunder kulturelle midler. Videre skal årsmøtet også behandle en innstilling fra TONOs styre om vedtektsendringer med tanke på tilpasninger til loven om kollektiv forvaltning, samt øremerking av overskuddet fra salget av Harmoni AS (TONOs gamle lokaler i Tøyenbekken 21).

Har du spørsmål om årsmøtet, vennligst ta kontakt med helene.rognoy@tono.no