TONOs årsmøte 8. juni: To saker utsatt

TONOs årsmøte 2021 ble avholdt 8. juni , men problemer med registrering av fullmakter gjorde at avstemningen i to saker måtte utsettes til et ekstraordinært årsmøte over sommeren.

 / 09/06/2021 /

Under avstemningen over et forslag til vedtektsendring på TONOs årsmøte på tirsdag viste det seg dessverre at et teknisk problem med registrering av en del fullmakter gjorde at avstemningen ikke kunne gjennomføres på 100 prosent forsvarlig måte.

– Det ble under avstemningen tydelig at en rekke av årsmøtedeltakerne med fullmakt ikke hadde riktig innregistrering i møteverktøyet. Det viste seg i ettertid at det dreide seg om 25 av i alt 417 registrerte stemmer. Avstemningen ble deretter alternativt gjennomført per e-post, men av hensyn til tilliten til valget og av rent praktiske hensyn, ble det avgjort å utsette avstemningene til et ekstraordinært årsmøte som vil settes opp over sommeren, forteller kommunikasjonssjef Willy Martinsen. – Dette ble naturlig nok en frustrerende opplevelse for årsmøtedeltakerne, og TONOs styre og administrasjon beklager på det sterkeste at det skjedde. Det arbeides nå og i dagene fremover med å analysere grundig hvordan problemene kunne oppstå slik at vi kan sikre at det ikke skjer igjen.

Det vil om kort tid bli kunngjort når det ekstraordinære årsmøtet vil bli avholdt. Andelshaverne i TONO vil få beskjed om dette direkte per e-post.

Forslag til vedtektsendringer og valg utsettes

Avstemningen som gikk galt dreide seg om forslag til vedtektsendringer fra andelshaver Ole Henrik Antonsen om flertallskrav for vedtektsendringer og ved styrebeslutninger i saker om avregning og kulturelle midler. Også valg til styret og andre tillitsverv ble vedtatt utsatt til det ekstraordinære årsmøtet, etter oppfordring fra valgkomiteens leder, Lars Martin Myhre, som sa at problemet med fullmaktsregistreringen medførte at det heller ikke ville være mulig å stemme over eventuelle innkomne benkeforslag på en tillitvekkende og god måte.

Årsregnskap og årsresultat ble godkjent

Tross problemer med avstemningene, fastslo møteleder, advokat Stig Berge, at de forutgående sakene på årsmøtet var gjennomført etter regelverket. Det innebærer blant annet at årsregnskap og årsresultat ble godkjent etter at revisor Rune Bergseng fra Nitschke AS ikke hadde noen bemerkninger til årsregnskapet, samt at TONOs kontrollkomite også anbefalte den fremlagte årsberetningen og årsregnskapet. Det var heller ikke var noen kommentarer til gruppeforeningene NOPAs, Norsk komponistforenings og Musikkforleggernes bruk av kulturelle midler.