TONOs årsmøte avholdes 6. juni

TONOs årsmøte 2023 avholdes tirsdag 6. juni kl. 18.00 på Popsenteret. Det blir også anledning til å delta digitalt («hybridmøte»).  Hvis du er stemmeberettiget i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, er det fint om dette meldes inn til TONO innen 7. mars kl. 12.00.

 / 03/02/2023 /

Følgende valg skal foretas i år:

Bare stemmeberettigede medlemmer kan velges til tillitsverv i TONO, jf. § 9.

Paragrafene over refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her.

Her er en oversikt over representantene i TONOs organer og hvem som er på valg i 2023.

TONOs valgkomité består av Dag Erik Knedal Andersen (uavhengig), Åshild Watne, rådgiver (NOPA)[1], Kristin Andersen (MF) og Klaus Sandvik (NKF).

Dersom du er stemmeberettiget medlem i samvirket TONO SA, og har forslag til kandidater som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22 05 72 00 eller ved å sende en e-post til helene.rognoy (a) tono.no, innen 7. mars kl. 12. Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

For oversikt over TONOs stemmeberettigede medlemmer, logg inn på Mitt TONO.                     ‌

[1] NOPAs representant, Lars Martin Myhre, valgte å trekke seg fra sitt verv etter gjennomført årsmøte 8. juni 2022.  Åshild Watne ble derfor, etter forslag fra NOPA, supplert inn som «rådgiver» da Myhres vara ikke hadde anledning til å overta årets komitearbeid.