TONOs årsmøte og valg til styrende organer

TONOs årsmøte avholdes 23. mai kl. 17.00 på Litteraturhuset i Oslo. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, så kan du melde dette inn til TONO innen fredag 29. mars kl. 16.

 / 21/02/2019 /

TONOs årsmøte avholdes 23. mai kl. 17.00 på Litteraturhuset i Oslo. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, så kan du melde dette inn til TONO innen fredag 29. mars kl. 16.

Følgende valg skal foretas i år:

Vedr. valget til stipendkomiteen: Etter gjeldende ordning er det kun de to fri plassene i stipendkomiteen som velges av årsmøtet.  Det vil i år bli foreslått en vedtektsendring som innebærer at hele komiteen velges av årsmøtet.  Valgkomiteen innstiller derfor kandidater til samtlige av komiteens verv.  Dersom endringsforslaget ikke vedtas av årsmøtet, vil det, som tidligere, kun bli valg på de to friplassene med varaer.

Bare andelshavere kan velges til tillitsverv i TONO, jf. § 9.

Paragrafene over refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her

Her er en oversikt over representantene i TONOs organer

TONOs valgkomité består av Nils Henrik Asheim (NKF), Kristin Andersen (MF), Dag Erik Knedal Andersen (fri plass/uavhengig) og Lars Martin Myhre (NOPA.

Dersom du er andelshaver i samvirket TONO SA, og har forslag til kandidater som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22 05 72 00 eller ved å sende en e-post til 23mai2019 (a) tono.no, innen fredag 29. mars kl. 16. Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

For oversikt over TONOs andelshavere, logg inn på Mitt TONO

Artikkelen har blitt oppdatert ved at fristen er utvidet med to uker – fra 15. til 29. mars.