TONOs årsmøte: Vedtektsendringer og nye styremedlemmer

TONOs årsmøte vedtok i går endringer i vedtektene. Det ble også valgt inn nye medlemmer i TONOs styre og øvrige styrende organer. Ingrid Kindem og Jørgen Karlstrøm ble gjenvalgt som styreleder og nestleder.

 / 24/05/2019 /

TONOs årsmøte ble i går avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Det ble her vedtatt en rekke vedtektsendringer som var foreslått av TONOs styre.

Endringer i styrets sammensetting

Endringene innebærer blant annet at TONO har fått en ny styresammensetning. De tidligere tre frie plassene er erstattet av to plasser dedikert uavhengige medlemmer av styret, det vil si andelshavere uten medlemskap i NOPA, Norsk Komponistforening eller Musikkforleggerne. Endringene gjelder ikke bare §28, men også alle andre organer i TONO der det tidligere har vært frie plasser. I forkant av årsmøtet økte dessuten de ansatte sin representasjon i styret til tre plasser mot de to de har hatt tidligere. Dette er i tråd med Samvirkeloven, som gir de ansatte adgang til å kreve inntil en tredel av styremedlemmene skal velges blant de ansatte.

Minoritetsbeskyttelse og kulturelle midler

TONOs årsmøte ble i går avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Kristian Dugstad / TONO

Det ble vedtatt en endring i §43 i TONOs vedtekter som innebærer at det nå er definert et nytt krav om ¾ flertall i TONOs styre for saker gjeldende avregning og kulturelle midler. Endringen erstatter en tidligere regel som innebar at minst ett styremedlem (fra hver forening) måtte støtte ethvert forslag om endringer i saker om avregning eller kulturelle midler.

Det var også foreslått å endre i fordelingsnøkkelen for de kulturelle midler, som definert i §58. Det ble gjort et vedtak i tråd med styrets forslag om å redusere andelen til NOPA og Norsk Komponistforening med fem prosent hver, og at Musikkforleggerne øker sin andel med 10 prosent. Fordelingsnøkkelsen vil dermed bli 45% til NOPA, 35% til Norsk Komponistforening og 20% til Musikkforleggerne, men det er lagt inn et overgangsår slik at fordelingsnøkkelen er fullt gjeldende fra 2021.

Se her for en komplett oversikt over vedtektsendringene (pdf, åpner i nytt vindu)

TONOs styre

Det ble valgt inn nye medlemmer i styret og øvrige organer, hvor alle nye innvalgte andelshavere ble valgt inn med utgangspunkt i valgkomiteens innstilling. Det var i år valg på fem representanter og fem vararepresentanter til TONOs styre. Det var også foreslått å flytte en vara fra fri plass til MFs 2. varaplass med den konsekvens at vedkommendes plass måtte fylles.  TONOs styre består etter årsmøtet av de følgende medlemmer:

  Representant Vararepresentant
NOPA Ingrid Kindem, styreleder Jon-Willy Rydningen (1. vara) (gjenvalg)

Arvid W. Solvang (2. vara)

  Tove Bøygard (gjenvalg)
NKF Stine Sørlie (gjenvalg) Knut Olaf Sunde (1. vara) (ny)

Kristin Bolstad (2. vara)

  Jørgen Karlstrøm, nestleder
MF Unni Boretti (ny) Jan Stefan Bengtsson (1. vara) (1 år) (ny[1])

Tonje Hovde (2. vara) (ny)

  Kai Robøle
Uavh Stian Westerhus (gjenvalg) (1 år) Halvard Rundberg (ny) (1 år)
  Ine Kristine Hoem (gjenvalg) (2 år) Natali Garner Abrahamsen (ny) (2 år)

[1] Bengtsson er ny på MFs varaplass, men satt tidligere som vara på fri plass, og er dermed ikke egentlig ny.

Ingrid Kindem og Jørgen Karlstrøm ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder for ett år.

Det ble valgt Kontrollkomite for de neste to årene:

  Representant Vara
NOPA Ragnar Bjerkreim (gjenvalg) Morten Halle (gjenvalg)
NKF Bjørn Bolstad Skjelbred (gjenvalg) Therese Birkelund Ulvo (gjenvalg)
MF Frithjof Hungnes (gjenvalg) Knut Arne Holthe (gjenvalg)
Uavhengig Preben Sælid Andersen (ny) Andreas Løwe (ny)
Arving Guri Egge (gjenvalg) Elin Prøysen (gjenvalg)

Ny stipendkomite
Årsmøtet stemte for en vedtektsendring som innebærer at medlemmene av stipendkomiteen ikke skal velges av gruppeforeningene, men av årsmøtet. De følgende medlemmer ble valgt inn i stipendkomiteen:

Representant Periode Vara
NOPA Morten Lorentzen (gjenvalg) 2 år Tore Thomassen (ny)
Tonje Unstad (ny) 1 år Tove Kragset (ny)
NKF Jon Øivind Ness (ny) 2 år Rune Rebne (ny)
Kari Beate Tandberg (gjenvalg) 1 år Ragnhild Berstad (ny)
MF
Steinar Fjeld 2 år Anthony Smith (ny)
Uavh. Ole Børud (ny) 1 år André Roligheten (ny)
Kaja Gunnufsen (ny) 2 år Sanskriti Shrestha (ny)

Det ble valgt inn nye medlemmer i TONOs valgkomite for to år:

Representant Vara
NOPA Lars Martin Myhre (gjenvalg) Karoline Krüger
MF Kristin Andersen (gjenvalg) Asbjørn Myrvold (ny)
NKF Klaus Sandvik (ny) Peter Tornquist (ny)
Uavhengig Dag Erik Knedal Andersen (ny) Marte Heggelund (ny)
TONOs gjenvalgte styreleder Ingrid Kindem og Cato Strøm, administrerende direktør i TONO, under årsmøtet. Foto: Kristian Dugstad / TONO