Ny undersøkelse: Nordmenn oppdager ny musikk på radio

Hver tredje nordmann svarer radio på spørsmål om hvor de sist oppdaget en ny sang de likte. Det er tre ganger mer enn nye tjenester som YouTube, Spotify og andre strømmetjenester. Dette kommer frem i en ny nordisk undersøkelse utført av YouGov på vegne av TONO og organisasjonens nordiske søsterselskaper.

 / 28/08/2017 /

Hver tredje nordmann svarer radio på spørsmål om hvor de sist oppdaget en ny sang de likte. Det er tre ganger mer enn nye tjenester som YouTube, Spotify og andre strømmetjenester. Dette kommer frem i en ny nordisk undersøkelse utført av YouGov på vegne av TONO og organisasjonens nordiske søsterselskaper.

Radio står fortsatt sterkt som en kanal for å eksponere norske musikkelskere for ny musikk. Spørreundersøkelsen, som ble utført i mai blant et representativt utvalg av befolkningen, viser at 32 prosent av nordmenn først og fremst oppdager ny musikk på radio. 12 prosent svarer YouTube og 11 prosent en streamingtjeneste.

Adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

– Streamingtjenestene brukes av 8 av 10 nordmenn, og halvparten av befolkningen bruker YouTube ukentlig. Likevel, tre ganger så mange nordmenn svarer radio enn disse type tjenestene når de blir spurt om hvor de sist oppdaget ny musikk de likte. Ting kan dermed tyde på at vi oppsøker det vi allerede kjenner når vi bruker YouTube og streamingtjenester. Vi kan fastslå at radio fortsatt er uhyre viktig, både for musikkelskere som vil oppdage ny musikk og for låtskrivere og artister som ønsker å nå ut til befolkningen med musikken sin, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

Store aldersforskjeller
Det er verdt å merke seg at radio er langt viktigere for de over 40 enn de yngre. Blant de i førtiårene svarer 45 prosent radio, og blant de over 50 er andelen 41 prosent. Blant de over 40 svarer kun hver tiende at det var på YouTube eller streamingtjenester  de sist oppdaget ny musikk de likte.

Blant de fra 12 til 17 derimot er bildet motsatt. Her svarer 12 prosent at radio er viktigste kanal for å oppdage ny musikk. For disse er  YouTube viktigst (21 prosent), anbefaling fra venner (18 prosent) og streamingtjenester (16 prosent) viktigst.

Sammenliknet med tilsvarende undersøkelse i 2015 ser vi totalt sett, for hele befolkningen, en liten nedgang for radio. Den gangen svarte 36 prosent at det var på radio de sist oppdaget en sang de likte. 10 prosent svarte YouTube og 9 prosent en streamingtjeneste.

Geografiske ulikheter
Det er de som er bosatt på Østlandet utenfor Oslo, som i størst grad oppdager ny musikk på radio, med en andel på 37 prosent. Laveste andel finner vi i Trøndelagsfylkene og nordover hvor 25,7 prosent oppgir at det var på radio de sist oppdaget en sang de likte.

Se undersøkelsen her (pdf-dokument, åpner i nytt vindu)

Om undersøkelsen
Digital Music Services in the Nordics 2017 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online.

Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 29 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO | mob. 909 65 254, | willy.martinsen@tono.no